Aandacht voor mensen in de knel in Almere

Collecte voor dit project vindt plaats op zondag 11 maart 2018.

De Protestantse Kerk in Almere staat samen met andere kerken mensen in (financiële) nood bij met praktische hulp, waaronder een sociale supermarkt. Hier krijgen klanten niet een standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte.

Een groeistad als Almere biedt veel nieuwe mogelijkheden op kerkelijk gebied. Er ligt nog weinig vast. Tegelijk is Almere een jonge stad waar samenhang ontbreekt en veel armoede en werkloosheid voorkomt. De diaconieën van de verschillende wijkgemeenten verzetten veel werk, maar diaconaal vermogen is er nauwelijks.

Sociale supermarkt

De protestantse gemeente vraagt steun voor een vernieuwende aanpak om armoede effectief te bestrijden. Zo heeft de diaconie het voedselloket omgebouwd naar een ‘sociale supermarkt’. In plaats van een standaard voedselpakket kunnen klanten met een pasje zelf voedsel uitzoeken en ‘kopen’. Zie verder onder ‘meer informatie’.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage te geven in de collecte op zondag 11 maart a.s. in één van de kerkdiensten of door deze over te maken op de bankrekening van Missionair Diaconaal Werk (MDW) Rekeningnummer NL45RABO0112887651 of via www.kerkvensterwebshop.nl

Hartelijk dank!

De sociale supermarkt in Almere is een van de projecten die centraal staan in de 40dagentijd 2018, klik hier op voor het filmpje.