Afscheid en bevestiging, presentatie

Afscheid en bevestiging, presentatie

Op 10 juni nemen we afscheid van een aantal mensen die onze kerk gediend hebben op verschillende vlakken. Zij zijn:
– ouderling-scriba dhr. Jan Ebbers

– jeugdouderling mevr. Inge de Ruijter

– ouderling kerkrentmeester dhr. Gerrit Luiten

– ouderling afgevaardigde classis mevr. Dieuwke Bekius

– wijkmedewerker mevr. Annie te Boveldt (wijk 1, of wijk Bredevoort West)

We willen hen hartelijk danken voor hun jarenlange inzet en bereidheid om samen met anderen onze gemeente te bewaren en om te vormen. Opvallend is dat een deel van hen (kleinere) taken in de kerk zal blijven vervullen. Ook goed is dat een deel van hen afstand neemt om zich op andere delen van het leven te concentreren, zodat hun werk door nieuwe mensen kan worden overgenomen. Er zijn de laatste jaren heel wat veranderingen in gang gezet en tot stand gekomen, waar zij allen op hun eigen manier hun bijdrage aan geleverd hebben. Wij hopen dat hun inzet gezegend mag zijn en vrucht mag blijven dragen.

Gelukkig zijn er ook weer een heel aantal mensen die het stokje over willen nemen. Wij zijn daar erg dankbaar voor.

Wij hopen te (her)bevestigen op 10  juni:

Als ouderling/kerkrentmeester dhr. Gerrit Schokkin

Als diaken                                  mevr. Henny Tolkamp- Elburg en dhr. Geert Kämink

Ook willen we aan u voorstellen als wijkmedewerker:

dhr . Siebo Tolsma (wijk 1, of wijk Bredevoort West)

Wij wensen hen veel zegen toe bij het uitvoeren van hun taak en we hopen dat ze enthousiast aan het werk kunnen gaan in onze gemeente.

Er zijn ook mensen die doorgaan met hun werk, ook al zit hun periode erop. In de diaconie zijn dat mevr. Lidy Hogenkamp en dhr. Arjan Twigt. Als ouderling/ kerkrentmeester blijven aan Jan Navis en Gerrit Dammers. Wij willen hen hartelijk danken voor hun blijvende inzet.

Namens het moderamen,

Ada Endeveld