AVG en de PGA

Oftewel wat kan / moet de Protestantse Gemeente Aalten doen om 25 mei a.s. klaar te zijn als de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht wordt.

Iedereen in de kerkelijke organisatie zal zich bewust dienen te zijn van de impact die de AVG heeft op de werkzaamheden, ongeacht of het een predikant, kerkelijke werker, bezoekmedewerker, koster, administratief medewerker of vrijwilliger betreft.

Allemaal hebben we te maken met mensen waarvan we gegevens verzamelen, ‘dingen’ weten.

Persoonsgegevens (voor zover relevant) verzamelen en verwerken mag, zonder expliciet toestemming van de betrokkene te vragen als dit een gerechtvaardigd belang betreft. Dit begrip wordt ruim geïnterpreteerd. Alle activiteiten die ‘samen kerk zijn’ gestalte geven.

Ledenadministratie, kerkbalans, uitnodigingen voor activiteiten etc.

Al deze zaken hebben betrekking op leden en zijn intern gericht. Het wordt anders als er derden bij betrokken zijn, kerkleden dienen dan geen bezwaar te hebben / toestemming te verlenen dat hun gegevens ‘extern’ gaan. Ieder gemeentelid heeft recht op privacy, kan opvragen welke gegevens van hem of haar geregistreerd zijn en kan ook verzoeken gegevens te wijzigen / verwijderen. Ieder heeft het recht ‘om vergeten te worden (right te be forgotten).