AVG Privacywet KerkVenster

Op 25 mei jl. is de nieuwe privacywet, afgekort AVG, in werking getreden. KerkVenster heeft daarvoor een aantal maatregelen genomen en deze gepubliceerd op de website.

Aanpassingen aan de maatregelen met betrekking tot de privacywet:

·        Vanaf zondag 30 september zal  bij elke ingang van de kerken in de PG Aalten een ‘waarschuwingsbord’ staan waarop iedere bezoeker erop wordt gewezen dat de uitzending via KerkBeeld wordt uitgezonden. Daar wordt ook vermeld welk deel van de kerk niet in beeld komt. Bovendien zal worden meegedeeld dat er mogelijk foto’s worden gemaakt van de dienst voor publicatie in het blad KerkVenster en op de website. Daarbij wordt aangegeven welk deel van de kerk niet gefotografeerd zal worden.

Bezoekers van kerkdiensten die bezwaar hebben tegen het maken van foto’s kunnen dit kenbaar maken aan de koster of de fotograaf.

·        Ook van kinderactiviteiten in en rondom het kerkgebouw worden mogelijk foto’s gemaakt voor publicatie in het blad en/of website van KerkVenster

·        KerkBeeld uitzendingen worden bewaard in een archief en kunnen nog tot een maand na uitzending bekeken worden, daarna worden ze definitief verwijderd. KerkBeeld uitzendingen kunnen op verzoek ook direct na uitzending ‘op slot’  worden gezet of na een nader vast te stellen tijdstip, bijvoorbeeld bij rouw- en huwelijksdiensten.

·        Voor het maken van foto’s en/of ander beeldmateriaal bij doopdiensten dient toestemming verleend te worden door de desbetreffende doopouders om deze te publiceren in het blad of op de website van KerkVenster.

·        Foto’s die in het fotoalbum van KerkVenster op de website worden geplaatst zullen na zes maanden worden verwijderd.

Alle overige privacyregels zijn eerder door KerkVenster gepubliceerd en kunnen worden gedownload via de website van KerkVenster, www.kerkvenster.nl

Als u vragen over deze privacywet hebt, kunt u ons ook mailen coordinator@kerkvenster.nl of naar de coördinator van de privacywet voor KerkVenster:  avgkerkvenster@kerkvenster.nl

 

Auteursrechten

Voortaan zullen bij de uitzendingen via  KerkBeeld geen liederen uit het Liedboek meer worden vertoond. De te zingen liederen mogen wel tijdens de kerkdiensten op de beamer worden gezet, maar niet meer worden uitgezonden. Dit heeft te maken met de auteursrechten die daaraan verbonden zijn.

De liturgie kan wel worden gedownload  en geprint.