Bericht vanuit de groep Oude Helenakerk (OHK)

De initiatiefgroep OHK (Oude Helenakerk) van negen betrokken gemeenteleden heeft de afgelopen maanden zodanig ‘werk in uitvoering’ voorbereid, dat het vanzelfsprekend is dat wij daarmee naar buiten treden.

Wellicht ten overvloede laten wij u weten, dat wij zijn voor behoud van de Oude Helenakerk en Elim voor de Protestantse Gemeente Aalten. Beheer en exploitatie van beide gebouwen worden ondergebracht in een eigen op te richten plaatselijke stichting.

Onlangs heeft de initiatiefgroep OHK de hoofdlijnen van haar plannen aan de voorzitter van de kerkenraad en de kerkrentmeesters gepresenteerd.

De groep OHK heeft drie verschillende werkgroepen samengesteld. Vanuit een juridische werkgroep, een exploitatie werkgroep en een werkgroep bouwkundige zaken is het nodige voorwerk gedaan om tot deze presentatie te komen.

Wij hebben het totaalplan van renovatie en herinrichting van kerk en Elim toegelicht.

Tevens is de functie van een op te richten stichting duidelijk gemaakt daar waar het gaat om beheer- en exploitatie-opzet van beide gebouwen.

Met het verkregen mandaat van de kerkenraad is advies gevraagd aan experts op het gebied van beheerstichtingen en van cultureel erfgoed.

De groep OHK heeft een werkelijkheid voor ogen waarbij de Oude Helenakerk en Elim nog belangrijker worden voor de samenleving als geheel in het centrum van het dorp Aalten.

Kerk en Elim, de beide gebouwen die zo gezichtsbepalend voor ons dorp zijn, wensen wij voor volgende generaties nog meer tot een plek van bezinning, cultuur en ontmoeting te laten worden.

Re styling van de buitengevel van Elim en enkele interne aanpassingen zijn wenselijk om die plek van ontmoeting meer zichtbaar te maken voor inwoner en toerist van Aalten.

Met name kan voor een jeugdhonk in Elim een centrale en uitnodigende plek ontstaan. Dit maakt het ook voor jeugdwerkers makkelijker om met jonge mensen, ook die van buiten de kerk, in contact te komen.

Dat het kerkinterieur om aanpassing vraagt is evident. Daarbij spreken wij o.a. over het bankenplan, het al dan niet egaliseren van de vloer in de kerk en in het koorgedeelte, het aanbrengen van eigentijdse voorzieningen op het gebied van licht en geluid en vele, vele andere zaken. In samenspraak met de burgerlijke gemeente is overleg gaande met instanties op het gebied van kerkelijk en cultureel erfgoed. Dat beide gebouwen in onze visie in het kader van verduurzaming zoveel mogelijk energieneutraal moeten worden gemaakt is vanzelfsprekend.

Hoe het een en ander daadwerkelijk wordt gerealiseerd is niet aan de initiatiefgroep OHK. Immers de kerkenraad is met de Stichting Oude Gelderse Kerken ook een tijdspad ingegaan.

Wij hopen natuurlijk wel, dat we onze plannen kunnen presenteren op bijvoorbeeld een gemeenteavond. Een weloverwogen oordeel van de gepresenteerde voorstellen door de kerkenraad in samenspraak met de gemeente kan mogelijk leiden tot de realisatie van ons ultieme doel.

Berthe Helmink-ter Stege  (secr. OHK; ohkgroep@kerkvenster.nl)

Tia van der Schoot-Schuil  (voorz.OHK)

Arnold Arentsen

Henk Heijnen

Jan Willem Helmink

Joop Lubbers

Henk Roelofse

Gert van der Schoot

Harm Veldhuis