Time-out

In mijn werk krijg ik regelmatig de vraag hoe het met mij gaat. Meestal zeg ik dan dat het wel goed gaat, als ik mijn grenzen maar bewaak. Dat antwoord voelde voor mij de laatste tijd echter steeds onbevredigender aan. Al enige tijd gaat het namelijk helemaal niet zo goed.
Ik merk dat ik regelmatig over mijn grenzen heen ga, dat de stress vaak hoog is en dat de balans tussen werk en ontspanning meer en meer onder druk komt te staan. Dit geeft ook steeds meer gezondheidsklachten.
Hierin speelt ook mee dat ik al geruime tijd urologische problemen heb als gevolg van de behandeling van mijn prostaatkanker. Daarvoor ben ik al een poos onder behandeling, wat niet alleen veel tijd en energie vraagt maar ook veel onzekerheid geeft.
Gesprekken met mijn huisarts, mijn collega’s en een afvaardiging van de kerkenraad hebben mij doen beseffen dat het beter is om nu even een time-out te nemen om te voorkomen dat de klachten verergeren.
Vanaf 1 november ben ik daarom met ziekteverlof gegaan. Voorlopig tot 1 januari. Daarna zal de situatie – uiteraard ook in overleg met de bedrijfsarts – opnieuw bekeken worden. Ik hoop dat deze time-out er toe bij mag dragen dat ik over niet al te lange tijd mijn werkzaamheden weer op kan pakken.

Riemer Faber

 

 

Reactie/voetnoot kerkenraad:

Het vergt moed om deze beslissing te nemen. Soms moet je pas op de plaats maken om je eigen gezondheid voorop te stellen. Soms zegt het lichaam tot hier en niet verder, en het is goed dat je dan de benodigde maatregelen neemt. Hoe graag je ook nog je werkzaamheden wilt vervullen, soms is een time-out dan de beste oplossing.
Als kerkenraad en collega’s staan wij volledig achter Riemers besluit.
Het spreekt voor zich dat wij als kerkenraad en collega’s hem hierin de komende periode zullen ondersteunen.
De werkzaamheden van Riemer zullen voorlopig worden ingevuld en verdeeld over de predikanten en kerkelijk werkers.
Zie voor de verdere details de mededeling in het wijkbericht van IJzerlo.
Wij wensen Riemer veel kracht, rust en tijd toe om te luisteren naar zijn lichaam en te werken aan zijn herstel.

Namens de kerkenraad en collega’s,

Gerard Helmink