Delegatie bezoekt Jibou/Zalau/Petrindu.

Begin april heeft een delegatie van het bestuur van de Stichting Roemenië Aalten – Salaj weer een bezoek gebracht aan Roemenië. Minstens één keer per jaar gaan we naar onze contactpersonen daar om met hen te overleggen.
Hoewel hij door persoonlijke omstandigheden (zijn moeder moest geopereerd worden) minder tijd voor ons had hebben wij toch uitgebreid kunnen spreken met onze voornaamste contactpersoon in Jibou, ds. Roberto Hogye Gal van de Reformatorische Kerk. Hij heeft een organisatie opgezet, die omkijkt naar ouderen die steun nodig hebben. Een sociaal werkster en een verpleegkundige bezoeken die mensen en verlenen zo nodig medische en/of andere hulp. Deze helpsters worden betaald uit de opbrengst van de verkoop van de tweedehands goederen die onze stichting twee keer per jaar naar Jibou stuurt.
We hebben met de helpsters een cliënt bezocht, een 91-jarige alleen wonende oude dame. Zij is nagenoeg blind maar nog goed van geest. Met eigen ogen en oren hebben we kunnen zien en horen hoe blij zij was met de geboden hulp.
Met Roberto hebben we verder nog het komend bezoek van jongeren uit Jibou aan Aalten, eind juli, doorgesproken. Samen met hem hebben we een gesprek gehad met een stichting uit Zalau, die ook actief is op het gebied van ouderenzorg. We hebben de mogelijkheid van samenwerking besproken, waardoor de uitvoering van de ouderenzorg in Jibou een bredere basis krijgt en minder afhankelijk wordt van één persoon.Het ziet er hoopvol uit wat dit betreft.
Verder hebben we een bezoek gebracht aan het CRRN-instituut (psychiatrische inrichting) in Jibou, waar we ook al jarenlang contacten mee hebben. We hebben ons onder andere steeds beijverd voor meer nuttige dagbesteding voor de cliënten. En daaraan wordt nu gewerkt. Een groentenkas komt nu bij het instituut te staan, waarin cliënten kunnen werken. Ook gaan ze nu geregeld op bezoek bij de familie en ze kunnen desgewenst zondags een kerkdienst bijwonen in het dorp. Er is een zangkoortje gevormd, dat geregeld optreedt, zoals in het gemeentehuis en zelfs in het provinciehuis. Ook staan de deuren open voor de inwoners van Jibou, die op bezoek willen komen of vrijwilligerswerk willen gaan doen. Een verheugende ontwikkeling.
Verder is nog gesproken met de directies van een tweetal ziekenhuizen. Men heeft grote behoefte aan ziekenhuisbedden. Ook wil men graag informatie over de samenwerking tussen het ziekenhuis, de huisarts en de thuiszorg, zoals die in Nederland geregeld is. Die samenwerking is er in Roemenië in het geheel niet. We zullen proberen in Nederland mensen te vinden, die hun hierover nader kunnen informeren.
Tevens is gesproken met een andere contactpersoon, Claudiu Nechita, een orthodoxe priester, al had hij eigenlijk weinig tijd daarvoor, vanwege de voorbereiding op het orthodoxe paasfeest, dat een week later is dan het paasfeest hier. Met hem hebben we gesproken over meubilair voor de school, waarop zijn vrouw lerares is. Met haar overlegden we over mogelijke samenwerking van haar school met een school in Nederland.
Minder positieve berichten kregen we van ds. Istvan Racz uit Petrindu. Hij zou ook graag ouderenzorg willen realiseren zoals in Jibou, maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Hij krijgt nauwelijks steun daarvoor.
Zaterdagavond om 0.00 uur hebben we een orthodoxe paasviering bijgewoond. Een zeer bijzonderer ervaring met veel wierook en gezang, waarbij de vele aanwezigen tot ver in de aangrenzende straten de viering via luidsprekers konden volgen. Daarna werd op zondag de thuisreis aanvaard.
Ook na dit bezoek is weer gebleken, dat veel per e-mail- of skypecontact kan worden afgedaan, maar dat een bezoek ter plaatse en een gesprek met elkaar onontbeerlijk is, om een goed inzicht te krijgen hoe het werkelijk gaat en waaraan behoefte is. Dit bezoek zal dan ook ongetwijfeld niet het laatste zijn.
Jan Ebbers