Geen nieuws Oosterkerk

Verslag kleine kerkenraad

In de laatste uitgave van KerkVenster stond  een artikel over privacy naar aanleiding van de zogenaamde AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Ook in de kleine kerkenraad is deze verordening aan de orde gekomen, en tijdens de vergadering bleek dat nog niet alle onderdelen van de organisatie van de PGA al klaar zijn voor de nieuwe privacywetgeving. Daarom heeft de voorzitter voorgesteld om een commissie in het leven te roepen waarin alle colleges van de kerk vertegenwoordigd zijn. Deze commissie heeft tot taak om op korte termijn orde op zaken te stellen, zodat ook de PGA aan de eisen van de wetgeving op het gebied van privacy zal voldoen.

Er is uitgebreid gesproken over de benoeming van ds. Folkert de Jong. Alle formaliteiten rondom zijn benoeming zijn afgehandeld. Onze nieuwe predikant gaat, tot er een geschikte woning voor hem en zijn gezin is gevonden, voorlopig wonen in de kosterswoning naast de Zuiderkerk.

Over de verkoop van de Oosterkerk is nog geen nieuws te melden. Het college van kerkrentmeesters geeft aan dat het plan dat door een architectenbureau is opgesteld over de toekomst van de Oude Helenakerk nog niet is voorgelegd aan de kerkrentmeesters. Het wordt eind november verwacht.

De groep ‘Oude Helena’ heeft een eigen plan gemaakt en zal dit binnen afzienbare tijd aan de kleine kerkenraad komen presenteren.

Van de kerkrentmeesters komt de opmerking dat er wordt gekeken naar de slechte verstaanbaarheid in de Zuiderkerk.

Er is ook nog gesproken over invulling van de viering op de Vredeszondag. Omdat de belangstelling hiervoor tanende is, moet er worden nagedacht over een mogelijke andere invulling van deze viering.

Dit jaar zullen er nog drie IXI-diensten worden gehouden. Het zullen thematische avonddiensten zijn, die zullen worden gevolgd door gespreksavonden.

Dick Jansen