Een bijzondere reis

Wim & Heleen Veerbeek

Als kind kregen wij het van huis uit en via de kerk al vroeg mee: de nood van de wereld. Het was belangrijk aandacht te hebben voor hen die het minder hadden dan wij dus kregen we elke zondag geld om in de collecte te doen. Voor zending, werelddiaconaat, gast aan tafel en Afrika bv. Zelfs werd van ons verwacht dat we van ons ‘eigen’zakgeld spaarden voor de zending (… misschien snap je dat dat niet altijd van harte ging want een kwartje van je hele gulden was best veel).

Maar ook op maandagmorgen ging er geld mee naar school. Dit was voor het door de school ‘geadopteerde’ Foster Parents Plan kind. Zij hoorde bij de school en er hing een foto van haar in de klas. Soms maakten we een tekening en soms kregen we ook een tekening of briefje terug. Wat was ik nieuwsgierig naar juist dat kind, haar omstandigheden, haar leven…

Nu is het –tig jaar later en al sinds de geboorte van onze oudste hebben we een ‘PLAN kindje’. Dat ‘adopteren’ werkt iets anders dan ik vroeger in mijn kinderlijke besef begreep maar het achterliggende concept is nog steeds hetzelfde: Geven voor de minder bedeelde zodat hij/ zij, samen met de gemeenschap op hun plekje op de wereld een goed bestaan kunnen opbouwen.

En evenals ik vroeger, vonden ook onze kinderen het reuze interessant als we weer eens een brief of tekening vanuit een ander deel van de wereld ontvingen. Een voor de opvoeding belangrijk item: ‘omzien naar elkaar’, een goede christelijke gewoonte.

Ondertussen is al die tijd mijn nieuwsgierigheid naar ‘het plan kind’, zoals ik haar vroeger noemde, niet minder geworden. Niet meer in die zin dat ik ons ‘eigen’ kind zou willen bezoeken maar wel interesse in de leefomstandigheden van die ander. Hoe is het daar, hoe gaat het daar aan toe, hoe werkt men, slaapt men, eet men maar vooral ook hoe heeft onze bijdrage  verbetering kunnen brengen in hun leefomstandigheden? Kortom al jaren een sluimerende wens om een PLAN project te mogen gaan bezoeken.

Toen werd het 2018! Voor ons een bijzonder jaar. We wilden een speciale twist geven aan ons huwelijksjubileum in september, maar wat…? Daar waren we nog niet over uit. Wel dat het te maken zou hebben met een flinke levensloopvakantie en liefst ook iets met het goede doel.

In maart viel toen het ‘Girlz Magazine’ van PLAN op de deurmat en tussen al die info een oproep: ‘Wie heeft er interesse om met ons enkele PLAN projecten in Vietnam en Thailand te gaan bezoeken?’ Het leek alsof alle losse puzzelstukjes in elkaar vielen. Daar hadden we op gewacht. ‘A dream comes true!’ Geld (natuurlijk moeten we deze reis zelf bekostigen) en vrije dagen waren gereserveerd dus snel opgeven want er waren beperkte plaatsen. Een paar spannende weken volgden maar uiteindelijk kregen we bericht dat we erbij zouden horen. Super!

Waarom nu dit verhaal in KV? Tja, elk project heeft financiële middelen nodig en wat zou het mooi zijn als we voor deze bijzondere reis ook een bijzonder bedrag voor de projecten van PLAN zouden kunnen meenemen. Om dit te bewerkstelligen ben ik weer aan het schrijven gegaan en deze keer geïnspireerd geraakt door affirmaties. Affirmaties zijn krachtige positieve zinnen die iets kunnen toevoegen aan je levensvisie.

Een set affirmatie kaartjes bestaat uit 35 kaartjes en je kunt  ze bestellen door het overmaken van

€ 23,50 op rekening:

NL30INGB0005413438 tnv H. Veerbeek

ovv naam en adres      (buiten Aalten € 23,50 + € 3,80 verzendkosten)

Voor een voorbeeld -affirmatie, zie afbeelding en een hele set ligt ter inzage in de Zuiderkerk op de leestafel en bij Messink & Prinsen. Natuurlijk van harte aanbevolen en bij voorbaat dank!

In de aanloop naar de reis hebben we natuurlijk al veel info gekregen over de te bezoeken projecten. Een kleine opsomming van het werk van PLAN staat in een bijgaand artikel maar bij deze een paar opmerkingen die mij prikkelen en die ik ter afsluiting graag met jullie wil delen.

‘Ik ben heel blij met de nieuwe bovenbouw van de middelbare school in mijn dorp. Vroeger kregen mijn vriendinnen en ik les in het oude gebouw van de lagere school. Er waren niet genoeg tafels en stoelen, lesmateriaal, boeken en schriften. Het was ongemakkelijk voor ons, want in de ochtend was het een lagere school, en in de middag een middelbare school. We zijn nu blij dat we les krijgen in deze mooie school, met een waterput, latrines, bibliotheek, en sportbenodigdheden. We voelen ons veilig en fijn dat we in een goede lesomgeving kunnen leren. Ik ben vast van plan om de bovenbouw ook af te maken, want mijn droom is om later een goede toeristische gids te worden.’ Narin, een dertienjarig meisje uit Tboung Khmum.

‘In mijn dorp hebben de meeste families geen wc. Dit komt omdat veel mensen niet weten hoe belangrijk het is om een wc te gebruiken. Dus ik zie veel kinderen die erg mager zijn en vaak diarree hebben; dit komt denk ik door slechte hygiëne.’

Sreu, 12 jaar oud, sponsorkind in Siem Reap

‘Ik ben de teamleider in de kindervereniging. We hebben vaak veel besprekingen over zaken die kinderen aangaan, zoals ook over schoolverlaters. De meeste kinderen kunnen niet naar de middelbare school omdat de situatie in hun families slecht is, ze moeten geld verdienen of de school is gewoon te ver weg, ongeveer 20 km verderop.’

Sreyneang, 17 jaar oud meisje uit Siem Reap

PLAN speerpunten in Thailand en Cambodja

Ons ‘Peuter- en kleuterschoolproject’  zorgt ervoor dat meisjes en jongetjes van nul tot vijf jaar gezond en gelukkig kunnen opgroeien, en schoolrijp zijn.

Ons ‘Voedingsproject’ zorgt ervoor dat minder kinderen van nul tot vijf jaar bedreigd worden in hun ontwikkeling. Wij trainen speciaal daarvoor gekozen ouders en gezondheidsgroepen

Ons ‘Onderwijsproject’ ondersteunt de armste meisjes en jongens, zodat zij de lagere school kunnen afmaken en daarna kunnen doorstromen naar het middelbaar onderwijs en/of een beroepsopleiding. Ook worden er op de scholen maaltijden verstrekt zodat de kinderen dubbele motivatie hebben onderwijs te volgen

Ons ‘Water, Sanitatie en Hygiëneproject’ voorziet de kinderen en hun familie van schoon water. We lichten de mensen voor over de voordelen van een goede hygiëne en sanitatie, zodat zij latrines bouwen en deze ook gebruiken

Ons ‘Kinderbeschermingsproject’ beschermt meisjes en jongens van alle leeftijden, vooral de armste kinderen, tegen mishandeling/misbruik, geweld en verwaarlozing. Om gedragsverandering onder ouders en de gemeenschap te stimuleren trainen we hen in betere kindzorg en een positieve, kindvriendelijke manier van opvoeden, zonder geweld.

De naam Siem Reap betekent ‘De Siamese Indringer Verslagen’. Siem Reap is een poort naar de oude wereld van de tempel  van Angkor. Siem Reap bevindt zich in het noordwesten van Cambodja en het gebied beslaat 974.777m², grenzend aan zes provincies.

Het gebied is onderverdeeld in 12 districten en het heeft een totale populatie van 1 miljoen mensen. Meer dan 75% van de inwoners zijn rijstverbouwers en zijn daarom afhankelijk van veel regen. Ongeveer 90% van de inwoners behoren tot de Khmer etnische groep. De meerderheid van de mensen is Buddhist en de officiele taal is Khmer.

Plan International werkt sinds 2002 in Siem Reap, met in het kort de onderstaande resultaten:

·         In 856 scholen zijn keukens gebouwd waardoor de kinderen kunnen worden voorzien van goede maaltijden.

·         198 peuterscholen voorzien van leermateriaal en de docenten gesteund.

·         Geholpen met het bouwen van 34 basisscholen en middelbare scholen. Deze scholen zijn voorzien van toiletten, waterputten, speelplaatsen en bibliotheken.

·         Meegeholpen met het bouwen van 778 waterputten en watersystemen.

·         Negen gezondheidsklinieken gebouwd en vijf gerenoveerd

·         Een meldpunt kindermishandeling gerealiseerd alsmede 144 beschermingsnetwerken en 117 kinderverenigingen dit om kinderen te beschermen tegen mentaal en fysiek geweld.

·         Verschillende trainingen georganiseerd met betrekking tot het houden van vee, groente verbouwen, landbouw en beroepsopleidingen.

·         We hebben noodpakketten uitgedeeld aan families die getroffen waren door rampen

Tboung Khmum is een provincie van Cambodja, en bevindt zich in het centrale laagland van de Mekong rivier. De naam van de provincie bestaat uit twee woorden in de taal van de Khmer. Tboung betekent ‘edelsteen, kostbaar’ of ‘juweel’, en Khmum betekent ‘bij’. Als je deze twee woorden achter elkaar uitspreekt, dan is de betekenis: “amber” (barnsteen).

Tboung Khmum heeft een oppervlakte van 4.928 km². De provincie is verdeeld in zes districten en één gemeente, en heeft een totale bevolking van ongeveer 842.914 mensen. Ongeveer 90 procent van de bevolking behoort tot de etnische groep de Khmer, de oorspronkelijke inwoners van Cambodja. De meerderheid is boeddhist, en de officiële taal is Khmer. De meeste mensen zijn werkzaam als boer (zij verbouwen rijst, cassave, cashewnoten, bananen, ananas en rubber).

Plan is in Tboung Khmum werkzaam sinds 2004, met in het kort de onderstaande resultaten:

·         Plan heeft 131 kleuterklassen voorzien van lesmateriaal, en 120 kleuterleidsters ondersteund.

·         We hebben achttien lagere en middelbare scholen gebouwd.

·         Verder 41 speelplaatsen gerealiseerd en dertien bibliotheken met boeken.

Mede door bovenstaande kan nu 83 procent van de kinderen lager onderwijs, en 46 procent

Kleuteronderwijs volgen.

·         Er zijn 613 waterputten aangelegd, de scholen voorzien van 90 latrines.

Hierdoor hebben ongeveer 76.093 inwoners en leerlingen nu toegang tot schoon drinkwater.

·         Plan heeft negen gezondheidscentra gebouwd.

·         Om kinderen te beschermen tegen kindermishandeling/misbruik en andere vormen van geweld is er een meldpunt opgestart en zijn er 187 kinderbeschermingsnetwerken en 187 kinderclubs opgezet.

·         We hebben verschillende beroepstrainingen gegeven, voor schoonheidsspecialiste, auto(motor)monteur, naaister en kapper/kapster. Ook zijn diverse mensen uit de streek getraind in het fokken van vee en het verbouwen van groenten.

·         We hebben aan 900 families noodpakketten verstrekt. Zij waren getroffen door overstromingen, brand of storm.