Gaat U ook digitaal betalen met kerkbalans?

Vorig jaar is met succes gestart om de jaarlijkse toezegging voor kerkbalans in het vervolg digitaal af te handelen.
Dat heeft namelijk een aantal voordelen:
1. U ontvangt elk jaar in januari de informatie per mail. Dat is goed voor het milieu en de medewerk(st)er in uw wijk krijgt u niet meer aan de deur.
2. Minder drukwerkkosten voor de PG Aalten
3. Door het grote aantal medewerk(st)ers die nodig zijn om kerkbalans te organiseren wordt het steeds moeilijker om deze te vinden. Hoe meer mensen digitaal gaan betalen, hoe minder mensen we hoeven in te zetten.
4. Minder administratie uren op het kerkelijk bureau om alle toezeggingen te verwerken.
Als u ook wilt meewerken om digitaal de bijdrage voor kerkbalans te voldoen dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar: toezegging@pgaalten.nl Als u zich heeft aangemeld krijgt u van het kerkelijk bureau begin januari alle gegevens per mail die u nodig heeft om digitaal te kunnen betalen.

Dit jaar betalen voor 2019

Als u dit jaar de betaling wilt doen voor 2019 dan heeft u een registratienummer nodig. Dit is een nummer van 8 cijfers en staat linksboven op het ‘Formulier Toezegging Kerkelijke Bijdrage’, dat u in januari van dit jaar heeft ingevuld. Ook is uw nummer te vinden op het bankafschrift als u een incassomachtiging hebt afgegeven. Het zijn de laatste 8 cijfers van het nummer dat vermeld staat bij: ‘Kenmerk machtiging’. Kunt u het registratienummer niet terugvinden, stuur dan een mail naar toezegging@pgaalten.nl Graag uw naam en adres vermelden en het verzoek het registratienummer toe te zenden.

Hoe gaat digitaal betalen in zijn werk?

• U gaat naar de webshoppagina van Kerkbalans, www.kerkbalanspgaalten.nl , u komt dan direct op de kerkbalans pagina, of naar de website van KerkVenster, www.kerkvenster.nl Daar gaat u naar de onderste blokken en kiest voor ‘Kerkvensterwebshop’ en vervolgens kiest u in de rode balk aan de linkerzijde voor Kerkbalans PG Aalten
• Kies voor ‘Toezegging’ of ‘Bijdrage’. Een ‘Toezegging’ houdt in dat u een jaarbedrag toezegt en dat in meerdere termijnen betaalt. Bij een ‘Bijdrage’ voldoet u het bedrag in één keer.
• Als u voor de eerste keer de webshop bezoekt maakt u eerst een account aan. U klikt op de pagina van ‘Kerkbalans PG Aalten’ pagina, klikt op toezegging of bijdrage en Links ziet u dan daarvoor de mogelijkheid. Hiervoor heeft u het registratienummer nodig.
• U heeft al een account, vul dan aan de rechterzijde uw e-mailadres en wachtwoord in.
• U kiest nu voor ‘Toezegging’ of ‘Bijdrage’. Bij een eenmalige bijdrage kunt u per i-DEAL betalen. Voor een toezegging in meerdere termijnen is een incassomachtiging het meest praktisch.
• Na invulling van uw toezegging krijgt u een bevestiging van deze toezegging per mail. Een toezegging is maar één keer per jaar mogelijk.
• U kunt ook betalen via de ‘Kerkgeldapp’

Betaling via Kerkgeldapp
De PG Aalten heeft een eigen Kerkgeld app. De app is een aanvulling op de bestaande mogelijkheden voor het regelen van uw financiële kerkzaken. In de Kerkgeld app kunt u op een makkelijke manier bijvoorbeeld giften voor Kerkbalans, overige doeleinden en diaconale projecten overmaken óf collectemunten bestellen. Het werkt op dezelfde manier als via de webshop maar dan op uw smartphone
Ook leest u in de app nieuws berichten van de PG Aalten, kunt u andere producten bestellen die de PG Aalten aanbiedt en per 1 januari 2019 zal daar ook de actuele agenda van de PG Aalten getoond worden.
De app kan worden gedownload via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Na installatie koppelt u onze ‘Protestantse Gemeente Aalten’ aan de app en bent u klaar om te gebruiken.

Tenslotte

De webshop van KerkVenster en de app is een extra beveiligde webshop en app met een SSL certificaat. Dat is te herkennen aan het groene slotje linksboven in de adresbalk van de browser.

Natuurlijk blijft de wijkmedewerk(st)er komen als u niet van digitaal betalen houdt, de jaarlijkse bijdrage hebben we hard nodig om de begroting rond te krijgen. We hebben echter ook genoeg redenen om u warm te maken voor betaling via het digitale kanaal.

Heeft u nog vragen of wenst u meer inlichtingen, dan kunt u altijd bellen of mailen met het kerkelijk bureau op de openingstijden, die is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Telefoon 0543-473250 mailadres: kerkaalten@kerkvenster.nl

College van Kerkrentmeesters