Geloofsgesprek

De vier dimensies

 Volgens de relativiteitstheorie van Einstein staan ruimte en tijd niet los van elkaar, maar zijn ze met elkaar verweven. Zo kennen wij vier dimensies: drie ruimtelijke dimensies van lengte breedte en hoogte en de vierde dimensie van de tijd.

 Ik vind het heel bijzonder dat er ook in de Bijbel over vier dimensies gesproken wordt. In de brief aan de gemeente van Efeze wordt gesproken over de lengte en breedte, hoogte en diepte van de liefde van God (Efeziërs 3:18). Dit is voor mij de betekenis van deze woorden:

 1       De lengte van Gods liefde, zo ver reikt ze dat zij door de jaren van ons leven heen met ons mee gaat. Die liefde zal er altijd zijn. Vanaf het begin tot aan het eind.

 2       De breedte van Gods liefde, zo wijd is ze dat zij heel ons leven omvat. Nooit kunnen wij er aan ontsnappen of er aan voorbijgaan.

 3       De hoogte van Gods liefde, zo hoog is zij dat zij ons leven, met alles wat ons zorgen maakt overstijgt. We mogen ons erin opgenomen weten.

 4       De diepte van Gods liefde, zo diep is zij dat zij ook reikt tot in de diepten van ons bestaan. Onder ons is de liefde van God als de vaste grond onder ons bestaan. Nooit kunnen wij  dieper wegzinken. Altijd worden wij opgevangen en gedragen door Gods liefde.

 Geloven is aangeraakt zijn door die liefde van God. Het is het besef dat er meer is dan alleen het zichtbare en waarneembare. Dat er nog een extra dimensie is, die van de verborgen werkelijkheid van Gods alles omvattende liefde. Het is de liefde van God die alles wat is tot aanzijn heeft geroepen. Het is de scheppende kracht van Gods liefde die door alles heen werkt en het leven draagt.

 Het geloof weet dat er een grote liefde in het spel is. Het universum is niet alleen maar ontstaan uit een toevallig proces. Het is ontstaan en bestaat naar Gods bedoeling. Zo is ook ons eigen bestaan geen toevallige speling van het lot. De oorsprong en ook de bestemming van ons leven ligt bij God, in Gods eeuwige liefde.

Wim Everts