Geloofsgesprek

Door ds. F. de Jong

Marriage Story

 Afgelopen jaar kwam er een prachtige film uit op Netflix ‘Marriage story‘, met Scarlett Johansson en Adam Driver in de hoofdrol. De film volgt het einde van hun huwelijk. Van het voorzichtige begin, waarin beiden uitspreken ‘zonder advocaten’ er een einde aan te breien, tot de situatie langzaam maar zeker uit de hand loopt. Alle oude frustraties, gebreken en fouten van de ander worden opgepikt en uitvergroot. Geen van beiden wil de scheiding, geen van beiden wil de ander pijn doen, maar ze lijken machteloos door de verschillende belangen.

 De film scoorde hoog en ik denk dat het komt door de herkenbaarheid. Aan de ene kant laat het zien hoe een huwelijk kan mislopen, ook als beide partners het goed bedoelen. Maar al te veel lezers kunnen hier vast over meepraten. Maar ook wie niet een echtscheiding heeft meegemaakt, herkent wel hoe je ruzie kunt krijgen. Hoe je soms machteloos kunt voelen omdat je de ander maar niet kan bereiken. Wat je ook zegt, en wat de andere ook zegt of doet, je raakt elkaar net verkeerd, begrijpt elkaar niet meer. Op een gegeven moment zul je elke fout en elk gebrek aan de ander perfect zien,  en snap je niet hoe je ooit bevriend had kunnen raken met die persoon. Vriendschappen en huwelijken zijn prachtig, daar leven we voor. Maar het is dé bron van veel pijn.

Vriendschappen en huwelijken kunnen bij tijden moeilijk zijn, en zo is het in de kerk ook. Allemaal mensen met de beste bedoelingen en met de meest spectaculaire tekortkomingen. Soms kan er ook het gevoel zijn dat we elkaar niet bereiken, niet verstaan.

 Het is daarom belangrijk dat we in de kerk blijven denken aan onze roeping: het volgen van Jezus door alle tijden heen. Juist omdat het vaak zo lastig is tussen mensen, weten we dat we genade en verzoening nodig hebben. De kerk doet ‘gemeenschap’ vaak helemaal niet goed, maar als het goed is, zijn we ons ervan bewust dat we allemaal genade nodig hebben. Gemeenschap komt uiteindelijk door het erkennen van elkaars tekortkomingen en genade. Zie maar eens hoe een ‘gezellige familie’ met elkaar omgaat. Iedereen weet van elkaar wat de ander niet goed doet. Maar in goede situaties wordt het van elkaar geaccepteerd.

 In Utrecht is een christelijke studentenvereniging met een heel helder doel: ‘Christus kennen en bekend maken’. Ik vind dat een prachtige samenvatting van de kern van kerkzijn. Het gaat om het zelf leren kennen van Jezus, aspecten van Hem die we nog in de praktijk moeten leren brengen, en leren hoe diep en goed de liefde van God is. Vervolgens moet die liefde en het werk van Christus bekend gemaakt worden aan een wereld die dat ontzettend nodig heeft.

Wat mij betreft staat daarbij de liefde van God voor álle mensen voorop, inclusief die mensen die je niet kan bereiken, van wie je de tekortkomingen haarscherp kunt zien. Geloof me, ze zien die van jou ook heel scherp. God is genadig en accepteert jouw tekortkomingen. Kun jij dat ook zijn voor die ander?

Door Heidi Ebbers

#DOESLIEF

#DOESLIEF, zo heet de nieuwe campagne van Sire (Stichting Ideële Reclame). De campagne wil mensen bewuster laten nadenken over hun gedrag en aansporen om wat liever tegen elkaar te doen. Omdat ik nieuwsgierig was heb ik het #DOESLIEF-pakket gedownload. ‘Met dit pakket maak jij het internet weer een lieve plek!’ werd mij beloofd. Het pakket bevatte verschillende tips en, omdat plaatjes soms meer zeggen dan woorden, een aantal emoji’s om een positieve draai te geven aan negatieve reacties. Zou het écht zo simpel zijn? Is dit allemaal niet wat naïef? …Maar nu betrapte ik mezelf dus op een reactie waar ik altijd zo’n hekel aan heb: ‘lief doen’ af doen als ‘lekker makkelijk’ en ‘naïef’. Want écht ‘lief doen’ is volgens mij alles behalve naïef en gemakkelijk.

 

Lief doen, liefde als levenshouding, is heel doelbewust en vaak verschrikkelijk moeilijk. Diep onder de indruk was ik van het verhaal van Ferry Zandvliet die in Dreamschool (van maandag 4 maart, NPO3) aan de leerlingen vertelt dat hij na een terroristisch aanslag, die hij ternauwernood overleefde, besloot om het helemaal anders te gaan doen. Na de aanslag wilde hij niet meer boos zijn en maakte hij een tegenbeweging, hij ging juist op zoek naar verzoening. Ook de leerlingen van Dreamschool waren onder de indruk van zijn verhaal. Joëlle (één van de leerlingen van Dreamschool), die ook veel boosheid kent, zei: ‘Ik heb wel respect voor hem dat hij gewoon, euh…líef kan doen.’

Lief doen…je staat er vaak niet bij stil hóe belangrijk het is. In de Bijbel lezen we zelfs dat, als je geen liefde hebt voor anderen alles wat je doet zinloos is. #DOESLIEF had dus zomaar in de Bijbel in gewone taal kunnen staan 😉. In 1 Korintiërs 13 beschrijft Paulus wat liefde is. (Best grappig trouwens om dit Bijbelgedeelte eens naast de tips uit het #DOESLIEF-pakket te leggen. Ik zag wel overeenkomsten…)

1 Korintiërs 13: 4-7 (Samenleesbijbel)

 

           Wat is liefde?

 

Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander.

Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen.

Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad.

Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden.

 

In de Samenleesbijbel staan onder dit bijbelgedeelte een aantal gespreksvragen o.a.:

Lees het stuk over wat liefde is (vers 4-7) nog eens, en kies een kenmerk van de liefde uit. Ben jij wel eens ‘lief’ op deze manier?

Een mooie vraag waar ik de komende tijd eens over na wil denken….