Geloofsgesprek

 Er is in de laatste eeuw veel veranderd, ook op de manier waarop mensen geloven. Van oudsher werd in de protestantse kerk geloofd dat als je een aantal geloofswaarheden voor vast aannam en daar aan vast hield, dat je dan wat geloven betreft klaar was voor de rest van je leven. Je hoefde er alleen nog naar te leven en dat was al lastig genoeg.  Als je maar genoeg catechisatie kreeg, van een goede dominee, dan kwam alles wel voor elkaar met het geloof. Het was meer een kwestie van hersens dan van hart. Ook nu nog wel verwachten mensen binnen en buiten de kerk dat het zo werkt.

 Er is ondertussen heel veel veranderd. Buiten de kerk is het leren wat anders geworden dan zeventig jaar geleden. Er wordt ondertussen verwacht van kinderen dat ze goed leren, als ze dat kunnen en dat ze creatief worden, zelf dingen bedenken. Dus we moeten eigenlijk niet verbaasd zijn, als we merken dat velen zelf gaan nadenken over het geloof en er zelf dingen bij bedenken. Of ze merken in hun leven dat die vaste waarheden hen niets meer zeggen als ze het echt moeilijk hebben. Dus nu leven we in een tijd waarin geloven iets heel anders betekent dan vroeger. Het is meer een kwestie van beleven, dan van een waarheid aannemen. Ook in orthodox protestantse kerken zie je dat de jeugd liever naar evangelische kerken gaat, omdat het gevoel meer een plek heeft in die denominaties. Natuurlijk zijn er ook mensen bij wie het geloof vervaagt of ingrijpend verandert.

Maar kerklid of niet, men geeft een eigen antwoord op die vragen als ‘Wat geeft het leven zin’ of ‘Is er leven na de dood.’  Misschien wel antwoorden waar hun ouder of grootouder van achterover valt.

Wat me het meest hierin raakt, is dat het gesprek daarover nauwelijks op gang komt. Kinderen zwijgen tegenover hun ouders over zulke dingen, omdat ze bang zijn veroordeeld te worden voor wat ze te zeggen hebben. Ouders durven niet meer te praten over wat hen ten diepste beweegt, omdat hun kinderen het ‘gezeur’ vinden (wat ook een oordeel is). De laatste kerkverandering wil het geloofsgesprek weer op gang brengen tussen de leden. Ik vind het een goed streven. Ik hoop van harte dat die gesprekken gevoerd kunnen worden zonder elkaar te veroordelen, omdat ze dan gegarandeerd zullen mislukken. 

De toekomst van de kerk kan van dat succes afhangen.

 

 

Ada Endeveld