Hulp Ver weg Dichterbij

De commissie Missionair Diaconaal Werk heeft besloten haar naam te wijzigen in ‘Hulp Ver Weg Dichterbij’, aangezien we vaak aan mensen uit moeten leggen wat we nou eigenlijk doen en wie we zijn. Hulp Ver Weg Dichterbij is een onderdeel van de diaconie PG Aalten.

Vlnr: Alice Prinsen, Hermen Ligterink, Anita Bolks, Dirk Jentink, Nadine Stemerdink-Bongen en Gerdienke te Bokkel-Westerveld.

‘Hulp Ver weg Dichterbij’ zegt het al een beetje: wij bieden financiële hulp aan projecten verder weg (buitenland). Wij proberen die projecten dichterbij te halen door projecten te kiezen die worden ondersteund of gecoördineerd door mensen uit onze regio. Zo steunen wij financieel erg veel kleinschalige projecten waar iemand uit Aalten of omgeving zich voor inzet. Zo komen projecten die erg ver weg lijken toch dichterbij. Daarnaast ondersteunen wij ook Nederlandse projecten die het financieel kunnen gebruiken: de toevoeging ‘dichterbij’ is tweeledig.

Sinds het nieuwe kerkelijke seizoen hebben we een nieuw logo en onze eigen rubriek in KerkVenster.

We kregen veel te horen vanuit de gemeente dat ze weinig terugkoppeling kregen wat er nou gebeurt met het geld dat ze aan de diaconie geven. Wij vinden het altijd erg belangrijk dat de projecten ons goed feedback geven en een financieel overzicht sturen als we ze geld hebben gedoneerd. Maar de terugkoppeling van ons naar de gemeente was minimaal, dus ook dit gaan we vanaf nu veranderen. Op deze manier hopen we dat u zich meer betrokken voelt bij de projecten.

We blijven ook twee keer per jaar een kerkdienst organiseren. Daar laten we altijd wat van ons werk zien, en er zullen soms projecten aanwezig zijn die wij financieel ondersteunen.

Tot slot hierbij een oproep: heeft u, bent u betrokken bij of heeft u suggesties voor een project dat leeft binnen onze kerkelijke gemeente of in de regio dat financiële steun kan gebruiken, laat het ons weten via ons e-mailadres: Hulpverwegdichterbij@kerkvenster.nl. Hier zijn ook de reacties welkom met betrekking tot de projecten die op dit moment ondersteund worden door de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten.

Wat doet de commissie ‘Hulp Ver Weg Dichterbij’ zoal?

Wij krijgen van de penningmeester van de diaconie jaarlijks te horen welk bedrag wij mogen besteden aan verschillende projecten. Een drietal projecten wordt minimaal drie jaren financieel ondersteund door de diaconie, te weten het project van Henk Kaemingk in Mexico, Barmuja van Ineke Luimes en Nick Rensink op Lombok. Dit is ook fijn voor de projecten zelf, want dan hebben ze in ieder geval al een bepaald inkomen dat vaststaat. Vervolgens kijken wij elk jaar of er nieuwe/andere projecten zijn die in aanmerking komen voor ondersteuning. Hebben de ondersteunde projecten voldoende terugkoppeling gegeven van ontvangen gelden en zijn wij akkoord met wat zij ermee gedaan hebben? Zo ja, dan blijven we ze ondersteunen. Onze voorkeur gaat uit naar projecten van plaats- of streekgenoten, omdat de communicatie dan vaak via korte lijnen verloopt. Wij maken vervolgens een bestedingsvoorstel en leggen dit voor aan de diaconie. Als zij akkoord gaat, worden de projecten geïnformeerd over hun donatie en wordt het geld door het kerkelijk bureau overgemaakt.

Daarnaast kiezen wij elk kalenderjaar een jaarproject. Dit jaarproject zoeken wij binnen de projecten van Kerk in Actie. Dit project lichten we dan dat jaar extra toe in de kerkdiensten. In 2017 was dat ‘Gehandicapten in Myanmar’ en in 2018 is dat ‘Op zoek naar veiligheid’. Deze projecten krijgen de opbrengst van de collectes die vijf keer per jaar voor hen gehouden worden.
Kerk in Actie heeft ontzettend veel projecten. Wij hadden wel eens de indruk dat het geld op de grote hoop kwam, omdat actuele terugkoppelingen ontbraken. Daarom zijn wij begonnen met een jaarproject, om het overzichtelijk te houden en om goede feedback te krijgen over het project, zodat we u als gemeenteleden ook op de hoogte kunnen houden wat er met het geld gebeurt.

In deze werkwijze verandert niets. Alleen met ingang van deze editie van KerkVenster krijgen we een vaste rubriek, waarin we in elk nummer één van de projecten iets laten vertellen over waaraan de donatie besteed is. Wij hopen dat u zo meer betrokken raakt bij deze organisaties en dat uw gevoel goed blijft wanneer u geld geeft aan de diaconie.

Wij werken twee keer per jaar mee aan een kerkdienst: de eerstvolgende zal zijn op zondag 28 oktober om 10.00 uur in de Zuiderkerk. Tien projecten die door de diaconie ondersteund worden, presenteren zich deze zondag voorafgaand en na afloop van de dienst tijdens een ‘projectenmarkt’. Twee van de tien projecten verzorgen een presentatie tijdens de dienst. Het belooft een bijzondere morgen te worden. De zondag van het Werelddiaconaat (eerste zondag van februari) werken wij ook mee aan een dienst.

Het jaarproject van Kerk in Actie dat in 2018 ondersteund wordt, is ‘Op zoek naar veiligheid’. Dit is een noodhulpprogramma dat bestaat uit vijf projecten, te weten ‘Droogte bestrijden in Ethiopië’, ‘De strijd tegen het water in Bangladesh’, ‘Vluchtelingen opvangen in Zuid-Soedan’, ‘Syrische vluchtelingen in Jordanië en Libanon’ en komende zondag ‘Hulp aan Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar’. Kerk in Actie werkt altijd samen met lokale organisaties. Lokale organisaties en kerken kennen het gebied en de bevolking het beste en weten daardoor bij uitstek waar de nood het hoogst is.