Informatiebijeenkomst toekomst Oude Helenakerk


Zoals bekend moet de PG Aalten zich door de teruglopende inkomsten en het afnemende kerkbezoek bezinnen op het toekomstige gebruik van de kerkgebouwen. De kosten die het bezit en gebruik van de gebouwen met zich meebrengen zullen moeten worden teruggedrongen en/of de opbrengsten van de gebouwen zullen flink moeten stijgen.

In een vorige editie van KerkVenster heeft u een en ander kunnen lezen over een mogelijke overdracht van de Oosterkerk. Voor de Oude Helenakerk heeft de Grote Kerkenraad het College van Kerkrentmeesters de opdracht gegeven de mogelijkheden te onderzoeken om de kerk onder te brengen in een of andere beheersvorm. Voorwaarde hierbij is wel dat de kerk beschikbaar blijft voor kerkelijke activiteiten.

Een van de partijen waarmee wij hiervoor in gesprek zijn is de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). De SOGK zet zich al bijna 40 jaar in om monumentale kerken te behouden voor de toekomst.  Zie ook de website: www.oudegeldersekerken.nl.

Wij kunnen ons voorstellen dat u graag wat meer wilt weten over dit hele proces. Mevr.  Annelies van der Kolk, voorzitter van de SOGK, zal ons informeren over de werkwijze van de SOGK en over wat een eventuele samenwerking betekent voor de PG Aalten in het algemeen en de Oude Helenakerk in het bijzonder. Uiteraard is er ook gelegenheid uw vragen te stellen.

U wordt hierbij van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen op maandag 26 maart om 20.00 uur in Elim.

Namens het college van kerkrentmeesters,

commissie Oude Helenakerk