JAARPROJECT 2018: OP ZOEK NAAR VEILIGHEID

Het laatste project in 2018 van het noodhulpprogramma van Kerk in Actie betreft de hulp aan de Rohingya vluchtelingen in Bangladesh.

Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70 procent van de vluchtelingen is kind, onder wie veel pasgeboren baby’s. Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. Nog altijd komen er dagelijks grote aantallen vluchtelingen per boot of te voet aan in Cox’s Bazar (vluchtelingenkamp). Wij komen daarom in actie. Doet u ook mee?

De vraag naar voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is groot. Als gezinnen niet aan hun basisbehoeften kunnen voldoen, zal het lijden nog erger worden. Meer dan 36.000 pasge-boren kinderen zijn het meest kwetsbaar. Ze leven in omstandigheden waarin grote kans is op de verspreiding van ziekten. In Bangladesh hebben Kerk in Actie en ICCO toegang tot de vluchte-lingen in Cox’s Bazar via lokale partnerorganisaties. Er is hulp beschikbaar gesteld voor voedsel-pakketten, hygiënepakketten en handwasfaciliteiten voor in totaal 1500 families. Alleenstaande vrouwen, oude en gehandicapte mensen krijgen de voorkeur.

Kerk in Actie doet zijn best om de hulp op te schalen, want er is veel meer hulp nodig. Op zondag 14 oktober wordt hiervoor gecollecteerd en wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.