JAARREKENINGEN GOEDGEKEURD

Verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad op 24 april 2018 en van de grote kerkenraad op 15 mei 2018

Gerard Helmink opent de vergadering van de kleine kerkenraad met het lezen van ‘Amazing Grace’, waarna hij voorgaat in gebed.
De vergadering van de grote kerkenraad wordt geopend door Hendrik Jan Zeldenrijk met een gebed.

Vacature predikant

De commissie is in gesprek met een kandidaat. Deze persoon is ook in gesprek met een andere gemeente. Binnenkort komt hierover meer duidelijkheid.

Overige informatie

–     De jaarrekeningen zijn gepresenteerd. De gelden van de diaconie zijn allemaal besteed aan goede doelen. De jaarrekening van de kerk toont momenteel een positief banksaldo. De kerkenraad bespreekt de mogelijkheden voor besteding hiervan. Het predikantenteam stelt een toekomstvisie op. Afhankelijk van wat nodig is voor onze gemeente in de toekomst, wordt dit banksaldo hiervoor aangewend.

–   Harm Hoftiezer volgt Jan van Schijndel op als voorzitter van de kerkrentmeesters.

–   Er hebben vijftig personen meegelopen met de paaswandeltocht.

–   De komende periode wordt de mogelijkheid onderzocht om het aantal diensten te verminderen. In de week dat er geen Regenboogdienst wordt gehouden zijn er nu twee liturgische diensten. Er wordt besproken of dit in één dienst zou kunnen.

In de vergadering van de grote kerkenraad van 15 mei  jl. werden de jaarrekeningen van de kerk en van de diaconie gepresenteerd en door de kerkenraad goedgekeurd.
Een samenvatting van beide jaarrekeningen vindt u in dit nummer van KerkVenster.

Ook werd de meerjarenprognose besproken. Te zien is dat de besparingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd ervoor gezorgd hebben dat de tekorten minder hard oplopen.

 

De ambtsdragers werd gevraagd om, per wijk, de mogelijkheden te bespreken voor het verminderen van het aantal kerkdiensten. De reacties per wijk komen in een volgende vergadering aan de orde.

 

Afsluiting

Henri van Eerden leest een gedicht voor.

Gerard Helmink sluit vervolgens de vergadering.