'Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet.' Matteüs 25:1
Christmascarols op de Kerstmarkt
Meedoen aan de Top 2000 dienst 8 januari 2017?
Genoeg belangstelling voor de Preuveri'je'

Wijkindeling Nieuw Pastoraat PGBredevoort

Pastoraat.jpgLR250Vanaf 1 januari is de nieuwe wijkindeling een feit. Er zijn voor alle wijken coördinatoren gevonden, die zich bezighouden met het organiseren van wijkgerichte activiteiten en/of het ‘naoberpastoraat’, het naar elkaar omkijken op buurtniveau. De wijkmedewerkers gaan gewoon verder met hun bezoeken, wellicht dat ze een paar adressen ruilen met een ander.

Lees meer: Wijkindeling Nieuw Pastoraat PGBredevoort

Harry van Wijk

HarryvanWijk 1.pngLR 250Nieuwe cantororganist PG Aalten
 
We heten Harry van harte welkom in onze gemeente en wensen hem met de Cantorij en als organist een goede tijd toe.
Na zijn intrede in het nieuwe jaar zal Harry zich nader aan u voorstellen in dit blad.
Namens college van Kerkrentmeesters,
Jan van Schijndel

Evaluatie pastoraat / 2 lagen structuur.

Ashampoo Snap 2016.11.25 14h05m30s 002 Deze vragenlijst bevat enkele algemene vragen en enige meer specifieke vragen over wijzigingen ingevoerd bij de 2 lagen structuur.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de presentatie van de gemeente avond.
Lees meer: Evaluatie pastoraat / 2 lagen structuur.

De kerk van Parijs

Ashampoo Snap 2016.11.24 09h46m24s 007 De kerk van Parijs heeft een bijzondere plek in ons gezin. Wij woonden in de pastorie van Sceaux, net buiten Parijs van 1991 tot 1996, en twee van onze drie kinderen werden in Parijs geboren. Het bijzondere van de gemeente van Parijs was - en is! -  de veelkleurigheid: studenten, au-pairs, mensen met een eigen bedrijf of in dienst van een multinational, mensen van de diplomatieke dienst of andere overheidsdiensten, zij vormen samen een hele diverse gemeente. Die diversiteit geldt ook de kerkelijke achtergrond: oecumenisch. De kerk valt onder de PKN, maar wie mee wil doen in Parijs is welkom! Zo kende in onze jaren ‘de kerk van Parijs’ gereformeerd in verschillende schakeringen, hervormd met alle modaliteiten die er waren, maar ook Luthers en katholiek.

Lees meer: De kerk van Parijs

Verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad van 25 oktober 2016.

Kaart Oost-AchterhoekBereid om samen te werken maar geen Centrale Kerkenraad Achterhoek-Oost
Jan Heideman begint de vergadering met het lezen van Matteüs 5: 13 -16, waarna hij voorgaat in gebed.
Begrotingen
De begroting van het college van kerkrentmeesters, toegelicht door René Veerbeek, en de begroting van het college van diakenen, toegelicht door Johan van Eerden, zijn besproken in de kleine kerkenraad. De begrotingen gaan voor behandeling door naar de grote kerkenraad.
Lees meer: Verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad van...

Pagina 1 van 7

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates