Ze zijn er weer.
Start Kampweken 2017
Afscheid ds. Aja Yntema

Kopij inleveren voor website en blad

Redactie LR250De tijden veranderen en als het tij keert, verzet men de bakens.

Ook voor het inleveren van de kopij voor KerkVenster is dit aan de orde. Vanaf dit nummer kan de kopij ingeleverd worden in Word 2010 of hoger. Word 97 is dusdanig verouderd, dat dit problemen op kan leveren tijdens het verwerken van de tekst.

Lees meer: Kopij inleveren voor website en blad

Fietstocht wijk 2 PG Bredevoort Plaatje in bijlage

Fietstocht PGB LR250Wijk 2 heeft in goede navolging van wijk 1 een fietstocht gehouden in de ommelanden van Bredevoort. We vertrokken richting Klooster en kwamen via de Haart weer terug. Onderweg waren er verschillende stops, waar we een kennismakingsspel deden, uitleg kregen over de gronden van de diaconie en bij de laatste stop hebben we met elkaar gesproken over hoe een goede kerktaart er uit moet zien.

Lees meer: Fietstocht wijk 2 PG Bredevoort Plaatje in bijlage

Diaconalia

Logo Diaconie LR 250Het afgelopen halfjaar heeft de diaconie van Bredevoort een extra gift ontvangen van € 200,00, waarvoor onze hartelijke dank.
Tevens geven we u een overzicht van de collecte-afdrachten:
Kerk in Actie -Kinderen in de knel adventstijd 2016 t/m 1 januari 2017: € 1.000.
Werelddiaconaat: € 200,00 (collecte € 82,23).
Voedselbank: € 200,00 (collecte € 104,65).
Lees meer: Diaconalia

Het is weer zo ver

Kampweek 2017 3 LR250De immer populaire kampweken, georganiseerd door de recreatiecommissie, zijn weer gestart. Zaterdag 8 juli jl. was het vertrek van de eerste groep. Het plein voor de Zuiderkerk stond weer boordevol auto’s, fietsen en vooral uitzwaaiende ouders, grootouders en andere belangstellenden. Zelfs een overbuurvrouw wilde niets van het spektakel missen en keek vanaf haar balkon toe hoe de kinderen werden toegesproken door de leiding. Een andere buurman/buurvrouw had een groot bord op het balkon opgehangen om de groep veel succes te wensen.

Lees meer: Het is weer zo ver

IXI start nieuwe activiteiten

IXI ontwerp LR250Verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad van 27 juni 2017

Gerard Helmink opent de vergadering met het lezen van 1 Petrus 5:7, waarna hij voorgaat in gebed.

Vacature predikant
De beroepingscommissie wordt op korte termijn geïnstalleerd en Riemer Faber is hiervoor consulent. De commissie zal aan de hand van de door de grote kerkenraad vastgestelde profielschets een advertentietekst opstellen. Na vaststelling van de tekst door de kleine kerkenraad wordt deze geplaatst op diverse websites.

Lees meer: IXI start nieuwe activiteiten

Pagina 1 van 17

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates