Pieter de Boer onderscheiden

Foto Pieter de BoerZondag 11 juni jl. ontving Pieter de Boer uit handen van Jan van Schijndel de zilveren PKN penning voor zijn jarenlange inzet voor de kerk. Tijdens een feestelijke kerkdienst werd afscheid genomen van vijftien mensen die binnen de Aaltense protestantse kerkgemeenschap een functie vervuld hebben.
Eén van hen, namelijk Pieter de Boer, heeft met een kleine onderbreking 25 jaar diverse functies binnen de kerk vervuld. In 1990 begonnen bij toen nog de Hervormde Gemeente Aalten, en de laatste jaren actief als scriba bij de kerkrentmeesters. De voorzitter van de kerkrentmeesters, Jan van Schijndel, overhandigde hem namens de Protestantse Kerk Nederland de zilveren penning met de bijbehorende oorkonde als blijk van waardering voor de vele jaren dat hij werkzaam was voor de kerk.
Namens de kerkrentmeesters,
Bea Buesink
 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates