IXI start nieuwe activiteiten

IXI ontwerp LR250Verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad van 27 juni 2017

Gerard Helmink opent de vergadering met het lezen van 1 Petrus 5:7, waarna hij voorgaat in gebed.

Vacature predikant
De beroepingscommissie wordt op korte termijn geïnstalleerd en Riemer Faber is hiervoor consulent. De commissie zal aan de hand van de door de grote kerkenraad vastgestelde profielschets een advertentietekst opstellen. Na vaststelling van de tekst door de kleine kerkenraad wordt deze geplaatst op diverse websites.

Pastoraal werker
Op korte termijn wordt er een gesprek gevoerd met een mogelijke kandidaat voor de tijdelijke functie van pastoraal werker in Barlo-Dale.

De sollicitatiecommissie voor de functie van een pastoraal werker in de wijk Lintelo heeft een advertentie geplaatst. Hierop kan nog worden gereageerd.  

De aan te stellen pastoraal werker zal te zijner tijd in een kerkdienst worden voorgesteld aan de gemeente.

Doelgroepenpastoraat
De Krux heeft een wifi-vrije wandeling georganiseerd met als thema aandacht. Het was een geslaagde wandeling en voor herhaling vatbaar. Andere activiteiten zoals Bijbelse breinbrekers volgen.

IXI heeft zondag 2 juli een vroege-vogel-meditatie georganiseerd. Ook zijn er enkele groepen aan het werk voor activiteiten rondom muziek, bezinning, kloosterweekend en sociaal werk. Na de zomervakantie starten deze activiteiten.

Kerk 2025
De kleine kerkenraad heeft ingestemd met de tien kernpunten die betrekking hebben op de voorgestelde kerkordewijzigingen.

Overige informatie 
Het pastoraal wijkberaad Lintelo heeft een avond bijgewoond over een dementie-vriendelijke gemeente. In september volgen workshops over het omgaan met dementie voor bezoekmedewerkers. Hierover zal een artikel worden geplaatst in KerkVenster waarna mensen zich kunnen opgeven voor een workshop.

-     Het preekrooster voor de periode van januari – augustus 2018 is opgesteld. De bevestigingsdienst van nieuwe ambtsdragers zal gepland worden in september 2018.

-     Helaas is er nog geen nieuwe scriba gevonden. Nieuwe namen zijn meer dan welkom!

-     Gerard Helmink bedankt Wilma Winkelhorst en Anita Wensink voor hun werkzaamheden in de afgelopen twaalf resp. vier jaar.

Afsluiting
Marc Heideman leest een gedicht voor. Gerard Helmink sluit vervolgens de vergadering en wenst iedereen een goede vakantietijd toe.

Anita Wensink, scriba

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates