Diaconalia

Logo Diaconie LR 250Het afgelopen halfjaar heeft de diaconie van Bredevoort een extra gift ontvangen van € 200,00, waarvoor onze hartelijke dank.
Tevens geven we u een overzicht van de collecte-afdrachten:
Kerk in Actie -Kinderen in de knel adventstijd 2016 t/m 1 januari 2017: € 1.000.
Werelddiaconaat: € 200,00 (collecte € 82,23).
Voedselbank: € 200,00 (collecte € 104,65).

Giro 555 collecte t/m Pinksteren € 2.000,00 (collecte € 1.429,54).
Daarnaast heeft de diaconie nog een schenking van € 1.800 gedaan aan de Joanne Foundation voor de bouw van een waterput en zijn de jaarlijkse bijdragen geschonken aan de Stichting Vrienden Hospice de Lelie (€ 1.000), de Voedselbank (€ 500,00), Christenhulp Oost-Europa en het Roemenië Comité (beide € 1.000). De diaconie dankt u hartelijk voor al uw giften!
 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates