Kopij inleveren voor website en blad

Redactie LR250De tijden veranderen en als het tij keert, verzet men de bakens.

Ook voor het inleveren van de kopij voor KerkVenster is dit aan de orde. Vanaf dit nummer kan de kopij ingeleverd worden in Word 2010 of hoger. Word 97 is dusdanig verouderd, dat dit problemen op kan leveren tijdens het verwerken van de tekst.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en hopelijk levert u nu – indien mogelijk – de tekst voor het KV in Word 2010 of hoger.U hoeft in het vervolg de tekst voor het blad en de website niet meer gescheiden aan te leveren. De redactie bepaalt namelijk wat in het blad geplaatst en wat op de website vermeldt wordt of op beide.

Bestuur en redactie KerkVenster.

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates