Stadskoor Bredevoort: Let's say goodbye with a smile dear...

Ans KolenbranderSinds 2007 is Ans Kolenbrander de dirigente van het Stadskoor Bredevoort. 
Nu heeft zij na veel wikken en wegen  besloten een andere weg in te slaan en afscheid te nemen van het Stadskoor. We kijken terug op een heel goede tijd waarin we als koor zijn gegroeid en veel van haar hebben geleerd. In haar afscheidsconcert zal afscheid nemen in vele talen - maar steeds a capella en vierstemmig - worden bezongen.
We bedanken Ans voor haar tomeloze inzet voor het Stadskoor Bredevoort en nodigen u van harte uit als zij voor de laatste keer het Stadskoor zal dirigeren.
Datum:          zondag 29 oktober 2017
Tijd:               15.30 uur
Plaats :          de St.Georgiuskerk in Bredevoort
Ook nu wordt weer geen entreegeld gevraagd, bij de uitgang kunt u een vrijwillige bijdrage leveren.                                             
                                                                                                   Graag tot ziens
 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates