Deurcollecte zondag 22 oktober

Moesson AzieDe deurcollecte op zondag 22 oktober zal bestemd zijn voor overstromingen in Azië. Hevige moessonregens veroorzaakten in Azië grote overstromingen. In Nepal, Bangladesh, Myanmar en India vielen zeker 1200 doden en 40 miljoen mensen zijn getroffen. Vier leden van het Christelijk Noodhulpcluster te weten Woord en Daad, Red een kind, Tear en ZOA slaan de handen ineen en bieden hulp.
Wat is er aan de hand? In Zuid-Oost Azië vallen elk jaar in augustus moessonregens. Dit keer waren de regens echter heftiger, langduriger en verspreid over een groter gebied, waardoor de schade omvangrijker is. Hele dorpen zijn weggespoeld, huizen staan onder water en slachtoffers zijn moeilijk te bereiken. Door de regens zijn ook grote landbouwgebieden getroffen. Er wordt gevreesd voor een slechte oogst en ernstige voedseltekorten. Ook zorgt het stilstaande water voor een bedreiging van de gezondheid in de regio omdat een uitbraak van besmettelijke ziekten op de loer ligt.
De vier leden van het Christelijk Noodhulpcluster hebben de handen ineengeslagen en hebben een actie opgestart voor de slachtoffers van deze ramp. De acties zijn gericht op de eerste nood en vullen elkaar aan. De focus wordt gelegd op goed voedsel, drinkwater en onderdak. In India zijn met name in de noordelijke staten slachtoffers gevallen. In deze staten en in Bangladesh worden tenten, dekens, slaapmatten en kleding uitgedeeld en wordt medische ondersteuning gegeven om ziektes te bestrijden die het gevolg zijn van de overstromingen. In Myanmar, waar de problemen ook toenemen, wordt voedsel uitgedeeld aan slachtoffers van de regens.

De opbrengst van de collecte zal gelijkelijk verdeeld worden over de vier organisaties binnen het Christelijk Noodhulpcluster. Ook is er de mogelijkheid een bijdrage over te maken op bankrekeningnummer NL41RABO0300216548 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Aalten. De diaconie zal de totale opbrengst verdubbelen. Het mag duidelijk zijn dat de diaconie deze collecte van harte bij u aanbeveelt.
 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates