Verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad van 26 september 2017.

enquete
Gerard Helmink opent de vergadering met het lezen van een gedicht, waarna hij voorgaat in gebed.
Vacature predikant
De beroepingscommissie is bij elkaar geweest en de vacature is uitgezet. De sluitingsdatum was
1 oktober jl. Via de landelijke kerk heeft de commissie enkele namen ontvangen. De commissie zal u via KerkVenster op de hoogte houden.
Pastoraal werker
Gerrie Zemmelink is aangesteld als pastoraal werker in de wijk Barlo-Dale. Zij heeft zich inmiddels voorgesteld aan de gemeente.
Ook is de functie van een pastoraal werker in de wijk Lintelo inmiddels ingevuld. Per oktober zal Netty Hengeveld dit werk overnemen van Wilma Onderwaater. In de dienst van 22 oktober wordt zij voorgesteld aan de gemeente. In dit nummer van KerkVenster staat een kennismakingsinterview. De kerkenraad bedankt Wilma Onderwaater voor haar werk en wenst Netty veel succes!
Heidi Ebbers is aangesteld als jongerenwerker die zich richt op de jeugd/jongeren van 0 tot 25 jaar.
Fijn dat zij zich wil inzetten voor deze jongeren.
 
Ouderlingen
Er wordt gesproken over de afname van het aantal ouderlingen in onze gemeente. In sommige wijken zijn er nog voldoende maar er zijn ook wijken waar dit niet zo is. We zullen jaarlijks dit onderwerp terug laten komen op de kerkenraad en zo de vinger aan de pols houden. Naast de vertrouwde vorm van het ouderlingschap zal het in de toekomst ook mogelijk zijn om ouderlingen te vragen die specifiek meedenken over het beleid van de kerk of werkzaam zijn in het doelgroepenpastoraat. Er zal een taakomschrijving voor de diverse ouderlingen worden opgesteld.
Dit wordt in een volgende vergadering besproken.
  
Overige informatie
-     De werkzaamheden in en om de Zuiderkerk zijn zo goed als afgerond. Alle vrijwilligers, medewerkers en bedrijven worden hartelijk bedankt voor hun werk tijdens de zomervakantie.
-     Er wordt gezocht naar een goede plek voor de jongeren. Een apart gebouw achter de Zuiderkerk wordt door de burgerlijke gemeente niet toegestaan.
-     Er is een gesprek geweest met de Stg. Oude Gelderse kerken over de Oude Helena kerk. Om de Oude Helenakerk over te doen in deze Stichting moet de kerk aan enkele voorwaarden voldoen. Er zullen nu 3 architecten worden gevraagd om een voorstel te presenteren. Alle opties worden bekeken en meegenomen in het besluit deze kerk over te dragen in een Stichting.
-     De Oosterkerk staat zoals bekend te koop. Hierbij is op dit moment geen nieuws te melden.
-     De dienst rond Koningsdag en 4/5 mei die bekend stond als “Oranjedienst” zal een andere naam krijgen nl. “Dienst van vieren en gedenken”. Het beraad van kerken zal deze dienst voorbereiden.
-     De predikanten van de gemeentes Aalten en Dinxperlo zullen elkaar, indien nodig, vervangen in vakantietijd.
-     De startzondag was erg geslaagd. De commissie wordt bedankt voor de organisatie.
 
Afsluiting
Harm Hoftiezer leest een gedicht voor. Gerard Helmink sluit vervolgens de vergadering.
 
Jaquelien Lelivelt, scriba     
 
    
 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates