Ruim 1500 deelnemers aan de lichtjestocht met kerst

Verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad 28 november 2017.

Herman OnninkLR250Herman Onnink vertrekt
Gerard Helmink opent de vergadering met het lezen van Joh. 14 vers 27, waarna hij voorgaat in gebed.
Vacature predikant
De commissie heeft gesprekken gevoerd met drie mogelijke kandidaten.
Omdat het op dit moment nog niet bekend is op welke termijn er een predikant beroepen kan worden wordt het preekrooster voor 2018 tot en met mei ingevuld met predikanten van buiten de gemeente. De eigen predikanten zullen voorgaan in de bijzondere diensten.
Overige informatie
-     De vacatures voor scriba zijn nog niet ingevuld.
-     Op Palmzondag, 25 maart 2018, is er één dienst, dit is een belijdenisdienst.
-     Herman Onnink stopt in het voorjaar van 2018 met zijn werkzaamheden op het kerkelijk bureau.  Deze taken zullen worden overgenomen door Ger Jan Voerman. Hij zal het kosterschap halveren en deze taken zullen door de overige kosters worden verdeeld.
-     Het termijn voor wisseling van ambtsdragers wordt verschoven van mei/juni naar september/oktober. Zo loopt dit gelijk met het kerkelijk jaar. Tijdens de klankbordgroepen is dit gecommuniceerd naar alle ambtsdragers.
In de vergadering van de grote kerkenraad van 14 november jl. werden de begrotingen van de kerk en van de diaconie gepresenteerd en door de kerkenraad goedgekeurd.
Een samenvatting van beide begrotingen is / wordt  in KerkVenster gepubliceerd.
Afsluiting
Jan Hoftijzer leest een gedicht voor.  Gerard Helmink sluit vervolgens de vergadering.
Jaquelien Lelivelt, scriba  
 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates