Ruim 1500 deelnemers aan de lichtjestocht met kerst

Winnaars kerstpuzzel bekend

Janny Rendering LR250Maar liefst drie puzzels hadden we dit keer, iets wat veel lezers konden waarderen. Zo hadden we een niet al te makkelijke puzzel van het Nederlands Bijbelgenootschap gebruikt met de titel; ‘Verborgen taal’. Die was niet gemakkelijk maar samen met anderen of via Google kwamen er toch veel mensen uit. Het woord dat gevonden moest worden was ‘Sranan Tongo’.
Dit is een taal  in Suriname, dit jaar verscheen er een Bijbelvertaling van in deze taal.
 De oplossing van de puzzel is: 1. Stefanus  2. Rebekka  3. Ararat  4. Nebukadnessar  5. Andreas  6. Nimrod  7. Teofilus  8. Onesimus  9. Nineve 10. Gideon  11. Olijfberg.                                       
De eerste letters vormen het woord: Sranan Tongo.
Na loting uit de 38 inzenders kwam Janny Rendering uit Barlo als winnaar uit de bus en kreeg het kerstpakket van onze drukker. Jannie Piek uit Bredevoort en Willy Rutgers uit Lintelo kregen de troostprijs, een doosje Merci.
De woordzoeker was wat makkelijker, de oplossing daarvan is: ‘God gaf zijn zoon voor jou’. Deze puzzel deed echter niet mee voor een prijs.Rosan Scholten
De rebus op Andersumme, daarvan is de oplossing: Hij is het licht dat schijnt in het donker en het Licht heeft het gewonnen van het donker. Elf kinderen hebben een oplossing ingestuurd en daarvan werd Noah Zomer van De Hare de winnaar, hij kreeg een speelgoedbon en een doosje Merci. De tweede prijs ging naar Rosan Scholten, die aan de Laan van Kobus woont, die een iets kleinere speelgoedbon kreeg en een doosje Merci.
Kijk maar vast uit naar het Paasnummer van KerkVenster , verschijnt 23 maart, dan komen weer met een paar mooie puzzels.
 
 
 
 Mevr. Piek Willy Rutgers  Noah Zomer 
 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates