Ruim 1500 deelnemers aan de lichtjestocht met kerst

Oosterkerk & Oude Helenakerk; Hoe staat het ervoor? (Deel 2)

Drie kerken LR250Zoals bekend zijn binnen het college van kerkrentmeesters twee werkgroepen gevormd, om de  door de kerkenraad gegeven opdracht rondom onze gebouwen uit te voeren.

De werkgroep, met als opdracht tot verkoop van de Oosterkerk, heeft het definitieve rapport van het Gelders Genootschap ontvangen. In een volgende editie van KerkVenster zal hierover meer informatie volgen.

Inmiddels heeft deze werkgroep ook een concreet vervolggesprek gehad met Christengemeente De Meiberg, waarbij o.a. financiële zaken aan de orde zijn geweest. De Christengemeente heeft na het gesprek besloten zich ca. drie maanden de tijd te geven om bezinning te vragen over de keuze die zij zullen gaan maken. Na deze periode, naar verwachting dit voorjaar, zullen we met elkaar bespreken of en hoe we tot een gezamenlijk akkoord kunnen komen.

De tweede werkgroep heeft als taak de mogelijkheid van overdracht van de Oude Helenakerk naar een stichtingsvorm te onderzoeken. De twee hoofddoelen zijn daarbij:  a) het behoud van de kerk voor de eredienst en  b) het overdragen van de financiële verplichtingen (onderhoud, verwarming e.d.) aan de stichting. Eerder heeft u kunnen lezen dat we contact hebben gezocht met Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). Deze stichting heeft als doel het behoud van oude kerkgebouwen, die door de kerkelijke gemeente niet meer gebruikt of onderhouden kunnen worden.

Er hebben tot nu toe een aantal gesprekken met SOGK plaatsgevonden, met als voorlopig resultaat dat de Oude Helenakerk op de wachtlijst is geplaatst voor overname door de stichting. Dit heeft nog geen enkele consequentie, de Protestantse Gemeente Aalten kan ten allen tijde uit dit proces stappen. Als we hier na onderzoek toe besluiten, betekent dit dat er geen tweede mogelijkheid bij SOGK is, daar de stichting niet nog meer gebouwen wil overnemen in de toekomst.

Omdat de stichting, bij een eventuele overname, de kerk multifunctioneel zal willen maken, is er samen met SOGK een subsidie aangevraagd, om hier onderzoek naar te doen. Daarbij zal o.a. een architectenbureau ingeschakeld worden om te onderzoeken wat er mogelijk is, rekening houdende met monumentale karakter van de kerk. Momenteel zijn we in afwachting van de toekenning van deze subsidie.

Ook wanneer er zich andere goede initiatieven voordoen die voldoen binnen de kaders van onze opdracht, dan zullen we deze naar behoren onderzoeken.                                                      Zijn er nieuwe ontwikkelingen voor de Oosterkerk of Oude Helenakerk, dan informeren we u uiteraard weer.

Namens beide werkgroepen van het college van Kerkrentmeesters,

Dick ter Haar en Thea Lensink

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates