ANBI status KerkVenster

anbi-logoKerkVenster heeft de status van  Algemeen Nut Beogende Instelling. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij ervenschenkengiften en de energiebelasting. Instellingen die door de belastingdienst als ANBI aangewezen zijn, hebben deze belastingvoordelen. 
De belastingdienst heeft de stichting KerkVenster erkend en de ANBI status verstrekt. Dat betekend dat u alle giften, ook de jaarlijkse vrijwillige bijdrage, aan KerkVenster geschonken mag aftrekken bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting, als u daarvoor in aanmerking komt.

Naam: KerkVenster, stichting voor public relations en communicatie                                         uitgaande van de Protestantse Gemeentes van Aalten en Bredevoort.

Fiscaal nummer (RSIN):  816265367.

Contactgevens:                Stichting KerkVenster. Adres: Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten.

Bestuurssamenstelling:     A. te Winkel (voorzitter),

                                       T. Oosterink (secretaris),

                                       B.A. Elburg (penningmeester),

                                       R.M. Hoefman,

                                        A. Hoornenborg-Stronks.
Beleidsplan:                     zie bijlage (alleen als PDF beschikbaar).
Beloningsbeleid:               Stichting KerkVenster werkt uitsluitend met vrijwilligers. Indien daartoe aanleiding voor is,                                        kan het bestuur besluiten een vrijwilligersvergoeding te verstrekken. Deze vergoeding                                              voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld door belastingdienst.

Doelstelling:      

A.  Zoveel mogelijk mensen te bereiken en hen te bemoedigen, te troosten en te stimuleren vanuit de bijbel.
B.  Mensen te informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van beleid, eredienst, pastoraat,            
     diaconaat, catechese, jongerenwerk, 
Zendingswerk Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking  
     (ZWO) en andere zaken binnen de Protestantse Gemeentes te Aalten en 
Bredevoort.

C.  Mensen te informeren over ontwikkelingen binnen de Protestantse Kerk in Nederland, classicaal,
     provinciaal en landelijk, alsmede de 
ontwikkelingen weer te geven binnen de oecumene.

D.  Het gesprek te bevorderen over samenlevingsvraagstukken vanuit bijbelse optiek.

E. Het bevorderen van goede public relation.

F. Het bevorderen van eigentijdse vormen van communicatie binnen de Protestantse Gemeentes         te Aalten en Bredevoort.

 

Verslag uitgeoefende activiteiten: Hoofdactiviteit in de 14e jaargang was het periodiek laten verschijnen van het blad KerkVenster, wat we als onze kerntaak beschouwen. Daarnaast wordt veel energie gestoken in het aktueel houden van de website en is in 2014 gestart met een webshop voor het aanbieden van collectemunten, artikelen en verkoop van toegangsbewijzen voor events binnen de PG Aalten en PG Bredevoort.


Financiële verantwoording: zie bijlagen.

 

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates