Lieve dochter.jpgLR 250Lieve Dochter
Er komt een moment dat je op eigen benen komt te staan. Je gaat je eigen beslissingen nemen, je eigen koers volgen. Een beetje goede raad en advies kun je daarbij af en toe wel gebruiken. In dit boek komen allerlei ‘zaken van het leven’ voorbij, zoals vriendschap, tijd, seksualiteit, geld en God, maar ook hoe je een huishouden op orde houdt en goed voor jezelf zorgt. Soms serieus, soms met een knipoog.
Lees meer...
Onze Vader.jpgLR250Onze Vader
Onze postmoderne, seculiere en multiculturele context vraagt om een nieuwe reflectie over God. Deze godsleer beantwoordt de vraag wie de God is tot wie christenen het Onze Vader bidden. Deze God is niet alleen liefdevol; Hij/zij is evenzeer heilig en rechtvaardig. Hij is geen uitvergroot mens, maar in zijn omgang met mensen de volstrekt Verhevene. Voor veel mensen is ‘God’ een leeg woord geworden waar ieder zijn eigen invulling aan kan geven. Christenen zijn mensen die het Onze Vader bidden. In dit boek wordt onderzocht welke inhoud het woord ‘God’ krijgt wanneer het Onze Vader gebeden wordt.
Welke inhoud hebben de woorden Vader, Naam, Koning en Schepper? Welke betekenis hebben de liefde, de heiligheid, de rechtvaardigheid, de macht en de eeuwigheid die het Onze Vader expliciet of impliciet aan God toekent? Voor het begrijpen van deze ‘eigenschappen’ van God wordt een nieuw denkkader ontwikkeld waarin Gods daden en zijn relaties met mensen centraal staan. Het boek besluit met de vraag of onze Vader werkelijk bestaat.
Christelijk spreken over God Jan Muis Uitgeverij Boekencentrum isbn 9789023928669
                                                                                    prijs € 32,50
Carlijn gaat naar de kerk.jpg LR250Carlijn gaat naar de kerk
Als het zondag is, gaat Carlijn met haar vader en moeder en haar broertje naar de kerk. In de kerk gebeurt van alles. Er wordt gebeden en gezongen. De dominee leest uit de Bijbel en de kinderen gaan naar de kinderkerk. In dit boekje lees je wat Carlijn allemaal meemaakt in de kerk. Misschien maak jij wel hetzelfde mee wanneer je naar de kerk bij jou in de buurt gaat.
Wilmien Kranendonk en Liza-Beth Valkema
Uitgeverij Boekencentrum isbn 9789023970101 prijs € 7.90
In goede handen.jpgLR250In goede handen
Tegen de dood is geen kruid gewassen. Zo luidt een oud spreekwoord.
Er bestaat een Boek dat iets anders zegt. Dat eeuwenoude Boek houdt ons voor dat er wel degelijk een middel is tegen de dood. Dat wil zeggen, dat middel leidt je dwars door de dood heen het Leven binnen.
Over dat levenskruid gaat ook dit boekje.
Lees meer...
Fieke wordt gedoopt.jpg LR250Fieke wordt gedoopt   
Carlijn heeft een zusje gekregen. Ze heet Fieke. Een paar weken nadat Fieke geboren is, wordt ze gedoopt. Dat gebeurt in de kerk. Natuurlijk is Carlijn erbij, met haar broertje en vader en moeder. Ze ziet hoe de dominee haar zusje doopt. Ook hoort ze wat de dominee uitlegt over de doop. Een mooi boekje dat je helpt om meer te begrijpen van de doop.
Wilmien Kranendonk en Liza-Beth Valkema
Uitgeverij Boekencentrum isbn 9789023970118 prijs € 7.90

kijken met je zielKijken met je ziel
Heilig kijken met Vincent van Gogh
Bij zes doeken van Vincent van Gogh schreef Hans Tissink materiaal waarbij hij vooral op zoek gaat naar de spiritualiteit in het werk en in de brieven die Van Gogh over zijn werk schreef. Tissink verwerkt dit in brieven die hij aan Van Gogh schrijft. En in oefeningen voor de kijker. Elk hoofdstuk begint met kijkoefeningen en eindigt met een geestelijke oefening.
Narratio ISBN 978 90 5263 4661 

boeken1

Bermoogst de gedichten

Taal is voor de auteur, ds. Janneke Nijboer, een speelplaats voor de ziel
Soms beginnen woorden vanzelf op te borrelen, die uiteindelijk zinnen worden en bij elkaar een gedicht vormen. Janneke laat zich meevoeren door de beelden die opkomen en vaak resoneert er iets vanuit de christelijke traditie.

Lees meer...
Ashampoo Snap 2016.01.15 14h02m03s 013 Jezus zoals hij werkelijk was - andere bronnen, nieuwe inzichten –
In dit boek brengt Gerard de Haas de persoon Jezus op een bijzondere manier tot leven..Dankzij Europees en Amerikaans bronnenonderzoek is tegenwoordig veel meer bekend over de religieuze en culturele stromingen in het begin van onze jaartelling.
De auteur gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek om verbanden te leggen met de Oud-Europese en de Indo-Europese beschaving. Dit opent verrassende perspectieven.
Gerard de Haas
ISBN 978 90 5263 4593,
82 pag. prijs € 10,0000
Ashampoo Snap 2016.01.15 14h01m46s 012 Pasen anders bekeken
Dit boekje is verschenen in de serie Woord op Zondag uitgezonden door Kerk zonder Grenzen in 2015.
Jezus is niet dood maar leeft. Die boodschap heeft veel betekend voor mensen de eeuwen door. Ieder kerkgenootschap en iedere tijd geeft weer een eigen accent aan de uitleg van Pasen.
In dit boekje tref je er vier aan: De Paasicoon van de Oosterse kerk, de geloofsbeleving van de Pinksterbeweging, de mystieke traditie van de christelijke kerk en buiten de kerk kun je sporen vinden van Pasen. Vier meditaties met suggesties voor muziek en gebeden.
ds. Marianne Vonkeman
ISBN 978 90 526 3667 2,
prijs € 7,50
Ashampoo Snap 2016.01.15 14h01m32s 011  Huis van de armen Johannes vertelt over Jezus
Op het eiland Patmos, waarheen hij verbannen is door de Romeinse overheid, denkt de oude
apostel Johannes na over zijn leven met Jezus. Hij gaar erover schrijven op verzoek van
jongeren uit de gemeenten waar hij voorganger is geweest. Centraal in zijn overdenking staat her
dorpje Betanie. Al schrijvend houdt Johannes zich bezig met de visie van Paulus op Jezus
en laat hij uitvoerig Marcus aan het woord.
Johannes maakt van Jezus geen heilige, maar is wel diep overtuigd van het volstrekt unieke
van deze rabbi, die niets te bieden heeft dan zijn leven, zijn intens betrokken zijn op wie in
nood verkeerde, de praktijk van zijn liefde.
Roel Pomp,
ISBN 978 90 5263 9482, 118 pag.
prijs € 12,50
g m
 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates