DE KERKENRAAD

Elke gemeente heeft een kerkenraad.

Dat is het eerste dat moet worden gezegd wanneer er wordt gesproken over het bestuur van een plaatselijke kerkelijke gemeente. Met deze korte zin, uit de kerkorde, wordt weergegeven dat niet een enkeling maar een groep van mensen zorg draagt voor de leiding. Daarbij gaat het om mensen die door de gemeente zijn voorgesteld en/of gekozen tot ambtsdrager, diaken, ouderling (kerkrentmeester) en predikant. Gezamenlijk vormen zij de kerkenraad. Zij geven, voor een bepaalde periode, leiding aan het ‘reilen en zeilen’ van de gemeente en dragen daar verantwoordelijkheid voor. De taak van de kerkenraad is nauwkeurig omschreven met als doel, hoe formeel het taalgebruik soms ook, het leven van een gemeente ordelijk te laten lopen. Niet om alles zelf uit te voeren of te beoordelen maar om er zorg voor te dragen om dát wat draagvlak heeft binnen de gemeente, recht en ruimte krijgt. Daarbij gaat het om diaconale zorg voor mensen dichtbij of ver(der) weg; kerkdiensten, jongerenwerk, muziek, missionair werk, dopen, huwelijk en het vieren van het Avondmaal. Maar ook zaken als begroting en jaarrekening, beleidsplan, arbeidsovereenkomsten met medewerkers e.d. moeten goed geregeld worden. Boeiende en belangrijke taken!

Onze gemeente heeft één kerkenraad. In totaal gaat het dan om meer dan 100 mensen. Veel mensen die meedenken, meepraten en meebeslissen. Dat is een groot goed. Voor uitvoering van besluiten is deze omvang echter te groot. Een groot deel van de uitvoerende taken is daarom in handen gegeven van de kleine kerkenraad; ongeveer 25 personen. Samengevat zou je kunnen zeggen: de grote kerkenraad bepaalt globaal de koers en de kleine kerkenraad geeft een concrete invulling aan die koers. Het Moderamen (dagelijks bestuur) neemt het voortouw. Bij ingrijpende zaken moet de kerkenraad eerst de gemeente horen, op bv. een gemeenteavond, voordat een besluit genomen kan worden. Als leden van de kerk moeten we het immers sámen doen!

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates