Ashampoo Snap 2016.01.15 14h01m17s 010 Aan leven toekomen prikkels vanuit bijbelverhalen
Toekomen aan echt leven, daarover gaat het in dit boekje. En dat men het leven zou kunnen zien als een reis waarop men steeds dichter bij deze bestemming komt. Het boekje bevat voordrachten die uitgesproken werden tijdens kerkdiensten.
Daarom willen de teksten niet letterlijk gelezen worden, maar zoals je gedichten leest: tussen de regels door op zoek naar het eigenlijke. De teksten blijken geschikt voor groepsmeditatie door close reading. Maar ze lenen zich ook goed voor persoonlijke meditatie.
Jan C. den Hertog,
ISBN 978 90 5263 948 2,
112 pag. prijs € 12,50elf 
Ashampoo Snap 2016.01.15 14h01m01s 009 Een liefdesgeschiedenis
Overwegingen bij evangelieteksten van Johannes
De evangelist Johannes schrijft in eenvoudige woorden een ingewikkelde boodschap. In de overwegingen van dit boek zoekt Jozef Poelman naar de kern, de waarheid volgens Johannes. Daarbij weet hij in begrijpelijke taal nieuwe en oude inzichten verrassend concreet te maken. Zoals Emmy Konincks dat doet met deze voorstelling van twee duiven. Want ‘de waarheid is maar één ding: God is liefde’.
Jozef Poelman,
ISBN 9789052634746,
96 pag.
prijs € 11,50mijz
Ashampoo Snap 2016.01.15 14h00m41s 008 De Ziener Mystieke inzichten
Rond het jaar 500 leefde er een man, misschien in Syrië, van wie wij verder niets weten. Wellicht was hij een monnik. Of een kluizenaar. Hij was in ieder geval goed onderlegd in de filosofie en de theologie van zijn tijd. Over deze man lezen we in de bijbel in Handelingen 17:34. Hij is door de apostel Paulus bekeerd tot het christendom en volgens de legende was hij de eerste bisschop van Athene.
In dit boekje heeft Kick Bras de gedachten van deze mysticus, uit zijn boeken ‘Over de Goddelijke namen’ en ‘Over mystieke theologie’ verwoord in een poëtische stijl. Een mooi cadeauboekje, heel geschikt voor persoonlijke overdenking of opening van bijeenkomsten.
Kick Bras, ISBN 978 90 5263 4654,
48 pag. prijs € 7,50dedoelt
Ashampoo Snap 2016.01.15 14h00m22s 007 Aandachtig leven
Geloven kan verrassend eenvoudig zijn: gewoon proberen te doen wat Jezus leerde. Zijn woorden zijn vaak voor iedereen verstaanbaar. Je hoeft ze alleen maar vorm te geven in je leven. Maar daar wringt de schoen vaak. We zijn druk, druk, druk. ‘Geen tijd!’ klagen we. We hollen van het een naar het ander. Ondertussen raken we buiten adem en verlangen naar rust en eenvoud.
‘Aandachtig leven’ wil helpen om uit die cirkel te komen. Het laat zien dat juist de woorden van Jezus de weg wijzen om met meer vreugde en voldoening te leven.
ds Piet van Die is predikant in Papendrecht,
ISBN 978 90 5263 475 3, 98 pag. € 12,50vragen
Ashampoo Snap 2016.01.15 14h00m03s 006 “Stille stem in het hart” gebeden poëzieelf. Vreemdelingen horen vaak: ‘   
Bidden kan ons helpen de dingen op een rij te zetten, bidden kan ons helpen rustig te worden. We bidden God als het ware naar ons toe. En dan kan het gebeuren dat we een beweging maken van chaos naar orde.
Kick Bras schrijft in het voorwoord:
Er zijn vele gebeden boeken. Maar dit gebedenboekje is anders. De auteur geeft met deze teksten uitdrukking aan haar eigen, zeer persoonlijke ervaringen met God. De teksten hebben een onmiskenbare mystieke klank.
Deze gebedspoëzie is uiting van een stille stem in het hart en zou mensen kunnen helpen om stil te worden, en te horen naar die stille stem.
Irene Kool is theoloog en werkzaam als geestelijk
verzorger. ISBN 978 90 5263 9475, 74 pag. prijs € 8,50
 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates