Het pastoraat in de Protestantse Gemeente Aalten

omzien-naar-elkaar 1

Het pastoraat

Het omzien naar elkaar behoort tot de kern van het gemeente-zijn. Het hart van het pastoraat ligt in het onderling pastoraat van alle gemeenteleden. Maar daarnaast zijn er gemeenteleden die in het pastoraat een bijzondere taak hebben. Zo kennen wij naast de predikant ook de ouderling en de bezoekmedewerker.

Indeling in pastorale wijken

De Protestantse Gemeente Aalten is verdeeld in vier wijken bestaande uit een gedeelte in het dorp en één of meer buurtschappen. De 4 wijken worden genoemd naar de buurtschappen van die wijk: Barlo/Dale, Haart/Heurne, Lintelo en IJzerlo.

NB De buurtschap ‘t Klooster, de buurt Hollenberg en een klein gedeelte van de buurtschap Haart behoort tot de Protestantse Gemeente Bredevoort.

De indeling in de pastorale wijk is hier te vinden. 

De organisatie van de pastorale wijk

Het pastoraat is sinds november 2014 georganiseerd in een tweelagen structuur, waarin de eerste laag wordt gevormd door de bezoekmedewerkers en de tweede laag door de predikant die bijgestaan wordt door een pastorale wijkouderling.

De eerste laag.

De bezoekmedewerker

De bezoekmedewerker heeft tot taak om namens de gemeente om te zien naar gemeenteleden. Naast hun bezoekwerk hebben zij ook een signaalfunctie naar de predikant toe. Zij hebben een beperkt aantal adressen (15 à 25). Die adressen samen noemen we “de buurt”. Een aantal ouderlingen doen naast hun taak als ambtsdrager ook nog het werk van bezoekmedewerker.

De bezoekmedewerker bezoekt gemeenteleden bij bijzondere gelegenheden, zoals geboorte of adoptie, thuiskomst uit ziekenhuis,            huwelijksjubilea, en bezorgt de verjaardagskaart. Voor ouderen is er extra aandacht, bijvoorbeeld rond de Kerst.

De bezoekmedewerker brengt tevens de uitnodigingen of de wijkbrieven rond.

Zo is de bezoekmedewerker het eerste aanspreekpunt namens de gemeente.

De buurt - de sectie – de wijk

Om het geheel overzichtelijk te houden vormen een aantal buurten samen een sectie. Elke sectie heeft een zogenaamde sectie-coördinator. Dat is een bezoekmedewerker met een coördinerende functie. De secties vormen samen de pastorale wijk.

De sectie coördinatoren, de ouderlingen en de wijkpredikant vormen samen het pastoraal wijkteam. Het organiseert o.a. de wijk gebonden pastorale activiteiten.


De tweede laag

De tweede laag binnen het pastoraat is het pastorale werk van de predikant die hierin ondersteund wordt door een pastorale wijkouderling.

De predikant

De predikant verleent in zijn/haar wijk pastorale zorg aan:

-          gemeenteleden die in moeilijke omstandigheden verkeren (bv. door ziekte e.d.)

-          gemeenteleden die daartoe zelf contact hebben opgenomen

-          gemeenteleden bij bijzondere gelegenheden (bv. bij geboorte en jubileum)

-          gemeenteleden die ouder zijn en extra aandacht nodig hebben

-          De predikant draagt zorg voor begeleiding en stimulering van ouderlingen en bezoekmedewerkers.

De pastorale wijkouderling.

De pastorale wijkouderling heeft geen eigen adressen, maar kan in overleg met de wijkpredikant en bezoekmedewerker gemeenteleden bezoeken in bijzondere omstandigheden

Vraag gestuurd pastoraat.

Omdat de wijken groot zijn, zal de predikant vooral op bezoek gaan op aangeven van een gemeentelid of de bezoekmedewerker.  Het is belangrijk dat de predikant geïnformeerd wordt.

Protestantse Bezoekdienst

De inhoudelijke aansturing van allen die binnen het pastoraat werkzaam zijn, gebeurt vanuit het pastorale wijkteam. De Protestantse Bezoekdienst heeft als taak de organisatorische aansturing van de bezoekmedewerkers en heeft daarbij vooral een ondersteunende taak.

De Protestantse Bezoekdienst heeft een eigen bestuur, daarnaast kent ze ook de functie van de contactpersoon, die de verbindingsschakel is tussen het bestuur en de bezoekmedewerkers van de afzonderlijke wijken.

Ook de bloemendienst, die per kerkgebouw geregeld is, valt onder de verantwoordelijkheid van de Protestantse Bezoekdienst.

 

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates