Kindernevendienst

Kindernevendienst
KindernevendienstMet de kindernevendienst willen we de kinderen zoveel mogelijk bij de kerkdienst betrekken. De kinderen gaan met hun ouders naar de kerk en op het moment dat het daar "te moeilijk" wordt, verlaten ze de dienst om op hun eigen niveau uitleg te krijgen over het Bijbelgedeelte dat deze zondag op het rooster aangegeven staat. Afhankelijk van het aantal kinderen worden ze verdeeld over twee groepen op basis van hun leeftijd.
Er wordt meestal een verhaal verteld uit "Kind op zondag" of "Bonnefooi". Daarna volgt de verwerking middels een vraaggesprek, spelletje, knutselwerkje enz. Na de preek komen we weer terug in de kerk.
Voor Pasen en Kerst bereiden we met de predikant het project voor deze periode voor.
Regelmatig worden er ook kinderen gevraagd mee te werken aan een dienst bijv. door een gedicht of een gebed voor te lezen, bloemen of doopkaars aan te bieden of mee te spelen in bijvoorbeeld het kerstverhaal.

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates