Presentatie MDW Aalten project Myanmar

Myanmar LR650Om meer betrokkenheid bij collectes van Kerk in Actie te creëren heeft de diaconie besloten in 2017 een deel van de adviescollectes werelddiaconaat en een deel van de collectes avondmaal aan één Kerk in Actie-project te besteden. Gekozen is voor het Kerk in Actie-project Eigen inkomsten voor gehandicapten – Myanmar. Dit jaar zal zeven keer voor dit project worden gecollecteerd.
Eigen inkomsten voor gehandicapten - Myanmar In Myanmar (Birma) behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. Toch is meer dan vijftig procent van hen in principe in staat om te werken en zouden ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
The Leprosy Mission International (TMLI) ) is een partnerorganisatie van Kerk in Actie en zet zich in voor gehandicapten. TLMI-M stimuleert mensen met een lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen, zowel geestelijk als lichamelijk. Dit doet zij bijvoorbeeld door het geven van vaktrainingen, het verstrekken van microkredieten en het motiveren van bedrijven om
gehandicapten in dienst te nemen. Daarnaast ondersteunt TLMI-M mensen met een handicap bij integratie of re-integratie in hun gemeenschap. Ook biedt TLMI-M medische zorg. Kinderen met handicaps krijgen fysiotherapie en logopedie, zodat zij later meer kansen hebben om aan de slag te komen.
In de MDW-dienst op 5 februari, waarin dominee Hendrik Jan Zeldenrijk voorgaat, de heer Joop Ormel het orgel bespeelt en ‘the Joysingers’uit de Heurne muzikale medewerking verlenen, wordt bovengenoemd project aan u gepresenteerd.
Voor verdere info: www.kerkinactie.nl/projecten/eigen-inkomsten- voor-gehandicapten.
                                           commissie Missionair Diaconaal Werk
 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates