Colofon KerkVenster

KerkVenster logo LRKerkVenster is het nieuwsblad en website van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en de Protestantse Gemeente Bredevoort. Het blad verschijnt elke veertien dagen. In de zomerperiodes (mei t/m eind augustus) verschijnen edities van drie weken.

KerkVenster wil een open raam zijn, waardoor een ieder naar binnen en naar buiten kan kijken. De website, evenals het blad, gunt u een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeentes, maar heeft ook aandacht voor wat zich buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt. KerkVenster beoogt zo een venster te zijn op kerk en wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van God en mensen.

Informatief

De website wil ook een informatieve site zijn met betrekking tot alle activiteiten die in de PG Aalten en PG Bredevoort plaatsvinden en informatie geeft over de doelstelling en contactadressen van de diverse commissies die in de beide gemeentes aktief zijn.

Uitgever
KerkVenster wordt uitgegeven door de Stichting KerkVenster. Adres: Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten, tel. 0543-472835, b.g.g. 06-50936465. KvK nummer: 09123636.

Bestuur 

Ap te Winkel            Voorzitter

Tinie Oosterink        Secretaresse        

Benno Elburg           Penningmeester

Rob Hoefman           Namens PG Bredevoort

Anita Hoornenborg  Namens PG Bredevoort

Vacant                        Namens PG Aalten

Redactie kerkblad en website
Wytze Andela (hoofdredacteur), Hanneke Drenth, Liesbeth Greijdanus, Leni Franssens (eindredactie), Gerda ter Maat (eindredactie), Ada Haasnoot (eindredactie), Johan Scholl (eindredactie), Joke Meynen en Arnold Arentsen (voorzitter).

Medewerkers website
Leo Postma (webmaster en techniek), Gerrit Bussink (webmaster), Wilco Lammers, Hanny van Bochove en Arnold Arentsen (coördinator).

Fotografen
Jan Oberink (algemeen), Arnold Arentsen (Algemeen)J an Ebbers (Bredevoort), (Zuiderkerk) Vakant,
Gerrit ter Maat (Oosterkerk), Christiaan Eppink (Oude Helenakerk).

Geleuf 't noo maor, coördinator: Eric Schokkin E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">

Webshop

KerkVenster beheert een eigen webshop. KerkVenster maakt hierbij gebruik van SKGcollect, die een speciale webshop ontwikkelde voor de kerken. De webshop gebruiken voor de verkoop van collectemunten, speciale plaatselijke producten, producten die worden aangeboden door de landelijke PKN en u kunt via deze webshop digitaal giften overmaken voor kerkbalans, kerkbeeld, diaconie en speciale projecten.                                                                                                                  Daarnaast is het mogelijk om bij speciale evenementen, zoals een musical, toegangskaarten te bestellen.

Coördinator website en blad
Arnold Arentsen, tel. 06-50936465                                                                                                                                                    Harmien Wensink, tel. 0543-476933

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Financiën
Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om KerkVenster (blad,  website en webshop) te kunnen bekostigen. Deze bijdrage is aftrekbaar voor de belasting, KerkVenster heeft de ANBI status. Belangstellenden buiten de grenzen van Aalten, Bredevoort en de buurtschappen, kunnen een postabonnement op het blad KerkVenster nemen. De abonnementskosten bedragen €45,00 per jaargang. Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr.NL53RABO 0380229595, t.n.v. KerkVenster Aalten. Penningmeester: Benno Elburg telefoon 0543-476724. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bezorging
De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers.
Hoofd van de bezorging is Ad Doornink, tel. 0543-723360 e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging en voor het aanvragen van de extra nummers.

Vormgeving
Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden verzorgd door de kopijcommissie.
Hoofd van deze commissie is: Tiny Oosterink, tel. 0543-476350.
KerkVenster wordt in eigen beheer opgemaakt door Arjan Ligtenbarg, Harmien Wensink en Arnold Arentsen.
Adviseur vormgeving en grafisch ontwerper is: Ben Lammers.

Druk
Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3500 ex.

Inleveren kopij
De kopij, voor blad en website, dient te worden aangeboden per e-mail in een Word document of in in txt-formaat (open bestand).
Illustraties en/of foto’s altijd in aparte bestanden (JPEG, etc.) aanleveren. Foto's en/of illustraties voor het blad aanleveren met een minimale grootte van 1 MB (resolutie 1000 pixels). Grote bestanden (boven de 4,9 MB en maximaal 2 GB) kunnen worden aangeleverd via www.wetransfer.com. Deze site openen en de rest wijst zich vanzelf. Foto's en illustraties uitsluitend voor de site mogen in een lagere resolutie worden aangeleverd (500 pixels of minimaal 72 KB).
Kopij voor het blad dient uiterlijk tien dagen voordat het volgende nummer van KerkVenster verschijnt, te worden aangeboden, meestal is dat de woensdag nadat KerkVenster is verschenen. Kopij die alleen voor de website bestemd is, kan altijd ingeleverd worden. Alle kopij voor blad en website mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De datum waarop KerkVenster verschijnt, staat op deze website onder KerkVenster.

Aanleveradressen
1. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
2. Brievenbus KerkVenster, Kerkstraat 2 (trap op)
3. Alle overige correspondentie naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">

 

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates