Hebben we als goede buren een herstart nodig?

Hebben we als goede buren een herstart nodig?

Het is nog niet zo heel lang geleden dat de kerkdienst, inclusief de dominee en alles er omheen, werd nabesproken tijdens de koffie en het middagmaal. Was de preek wel stichtend genoeg? Speelde de organist wel voldoende vroom en ingetogen? En, zeker zo belangrijk, heb je wel gezien hoe zij erbij liep? Ja de wekelijkse kerkdienst gaf vaak heel wat stof tot praten.

Hoe zou de startzondag van 27 september er zijn afgekomen? Een koor en een band, soms onverstaanbaar, maar in ieder geval enthousiast. En twee dominees, want zo heet iemand toch die preekt?

Maar waarmee zijn we nu eigenlijk gestart? Was het zondag de aftrap van de serie winteractiviteiten? Ik heb er geen horen noemen. Gaan de catechisaties weer beginnen? Starten de vrouwenverenigingen, de Bijbelstudies weer? Of ging het om de start van Inspiratie en Ontmoeting? Jammer dat van de vele activiteiten van de PGA er geen enkele werd genoemd op de startzondag.

Maar vanaf nu gaan we verder als goede buren! We gaan meer voor elkaar doen, we gaan de contacten weer wat aanhalen. We beginnen met een vriendelijke groet wanneer we in de kerkbank schuiven, laten niemand meer alleen staan bij het koffiedrinken vooraf of na afloop van de dienst. En, meer dan dat, we gaan karweitjes voor elkaar opknappen wanneer dat nodig is.

Is het inmiddels al zo ver gekomen binnen de gemeenschap die de kerk toch wil zijn, dat we daar een startzondag aan moeten besteden? Is ‘een goede buur zijn’ niet gewoon onze christelijke, onze menselijke levenshouding hier in Aalten, maar ook elders?

Er is ongetwijfeld veel vergaderd in de hogere regionen van de PKN eer men het over dit onderwerp voor de startzondag eens was. Ik ben benieuwd naar de achterliggende redenen voor deze keus. Waarom geen oproep tot verdraagzaamheid tegenover hen die anders zijn dan wij en voor wie we een onbewuste en vaak onnodige angst hebben? Waarom niet gestart met een actie tegen vreemdelingenhaat en voor gulle opvang?

Of houdt goede buren zijn, juist nu, in dat we hen die als vreemdelingen aanschuiven in onze gemeenschappen met open armen ontvangen en helpen wanneer ze ons nodig hebben? Was dat de onderliggende bedoeling van de synode die ons het onderwerp aanreikte?

Zou het kunnen zijn dat we ondanks alle gezelligheid op het plein tijdens het koffiedrinken toch moeten terugkijken op een start waarbij de vraag rijst waaraan we eigenlijk zijn begonnen? Hebben we een herstart nodig?

Misschien is dit stof voor bij de koffie en het middagmaal.

Een bankzitter

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates