Gebouwen

Beschikbaarheid vergaderruimte Gebouw Elim & Zuiderkerk

Naar aanleiding van de nota ‘Sprong naar de Toekomst’ zijn er diverse acties in gang gezet om efficiënter om te gaan met de middelen die we als kerk tot onze beschikking hebben. Eén daarvan is zoals u weet het houden van de zondagse kerkdienst in twee van de drie kerkgebouwen.  Als kerkrentmeesters en beheerders van de gebouwen zijn we ook bezig met een goede en efficiënte invulling van onze middelen en mogelijkheden bij de verhuur en gebruik van onze gebouwen.

Zowel in Gebouw Elim als in de Zuiderkerk zijn vergaderruimten beschikbaar voor onze gemeente en voor derden. Hier wordt wekelijks wisselend gebruik van gemaakt. Om tot een efficiënte invulling van de beschikbare ruimte in beide gebouwen te komen is afstemming door de beheerders van wezenlijk belang. Er wordt in de praktijk echter veelal op een laatste moment (soms op de dag zelf) vergaderruimte aangevraagd. Hierdoor is deze afstemming lastig, mede doordat een beheerder zich ook dienstbaar opstelt voor de kerkelijke gemeente en geen ‘nee’ of ‘kan niet’ verkopen wil.

Daarom is er besloten om in:

Gebouw Elim op de woensdagavond geen vergaderruimte meer beschikbaar te stellen

en in de Zuiderkerk zal op donderdagavond geen vergaderactiviteiten ingepland kunnen worden.

Moet u als commissie of derdenpartij vergaderen op een woensdag, dan kunt u normaal gesproken in de Zuiderkerk terecht. Vergadert u altijd op donderdag, dan bent u in gebouw Elim van harte welkom.

Door deze maatregel te treffen wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er in beide gebouwen één of twee vergaderingen op een avond zijn, terwijl dit ook efficiënter ingepland had kunnen worden in een gebouw.

Wij vertrouwen erop dat met deze getroffen maatregel we bij kunnen dragen aan een efficiëntere werkwijze, waarbij de dienstbaarheid van onze beheerders voor onze kerkelijke gemeente gewaarborgd blijft.

Kerkrentmeesters PG Aalten

De Sint Joriskerk in Bredevoort is een laat-gotische kerk, waarvan de fundamenten uit 1316 stammen.

Bij het beleg van Bredevoort in 1597 door Prins Maurits, is de oude kerk verbrand en zijn de gewelven ingestort. De Reformatie begon met een verwoeste kerk. In 1599 werd begonnen met de bouw van een nieuw kerkgebouw in gotische stijl. Bij de ontploffing van de kruittoren in 1646 liep de kerk grote schade op. De kerk kreeg in 1672 een fraaie rococo preekstoel en werd later voorzien van een Naber-orgel.

Typerend bij het interieur van de kerk is de zogenaamde ‘Boerenzolder’.

De kerk dankt haar naam aan de schutspatroon van de borgmannen van Bredevoort, Sint Joris die de draak overwint. Op de toren staat daarom niet de traditionele haan maar Sint-Joris.

Naast de kerkdiensten die er worden gehouden, is deze sfeervolle kerk te huur voor bijzondere gelegenheden, zoals huwelijksdiensten, concerten, lezingen etc.

Oude Helenakerk

Op de markt in Aalten

De Oude Helenakerk kerk van Aalten, behoorde vroeger tot het Bisdom Munster. Ze dateert uit de 15e en 16e eeuw. In de Middeleeuwen werd de kerk gewijd aan de heilige Helena, de moeder van keizer Constantijn de Grote (keizer van het Romeinse Rijk van 306 tot 337).

De kerk is een pseudo-basiliek, vooral gekenmerkt door de grote in elkaar overlopende dakvlakken van middenschip en zijbeuken. In de kerk bevindt zich een aantal prachtige muur- en gewelfschilderingen.

De toren dateert uit de 11e of 12e eeuw. Het torenuurwerk werd in 1871 vervaardigd door de Aaltense uurwerkmaker dhr. J.W. Heinen. Zijn zoon bracht daarin in 1906 belangrijke verbeteringen aan. De preekstoel dateert uit 1764. De gebeeldhouwde zuil met lelie en bladmotieven is waarschijnlijk ouder. In 1844 werd een klankbord aangebracht, in het randschrift staat ondermeer: 'Salich zijn diegene die het Woordt Godts hooren en het selve bewaren.'

In 1560 was er al een orgel in de kerk aanwezig maar dat is verloren gegaan. Het huidige orgel is gebouwd door de beroemde orgelbouwers K.B. Blank en Zn.

Bezichtiging

In de zomerdag is de kerk voor bezichtiging open, te beginnen in de maand mei en eindigend op de landelijke monumentendag (2e zaterdag van september). In die periode is de kerk open op woensdag van 10.30 uur tot 13.30 uur en op donderdag van 10.30 uur tot 16.30 uur.

Voor groepen is er de mogelijkheid om het gehele jaar door de kerk te bezichtigen onder leiding van een gids. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer Johan Hogeweg, telefoon 0543-472396 of een mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Oosterkerk

Oosterkerkstraat 1
7121 AJ Aalten

De Oosterkerk is als een zogenaamde kruiskerk gebouwd in 1914. Na de oorlog werd in de kerk een groot en monumentaal gedenkraam geplaatst. Dit raam is een teken van dankbaarheid voor de hulp die er aan Rotterdamse onderduikers is geboden. In de kerk staat sinds 1940 het grootste Friedrichsorgel van Nederland, oorspronkelijk afkomstig uit de Zuiderkerk in Amsterdam.Dit Friedrichsorgel is een twee-klaviers pneumatisch orgel, waarvan de speeltafel zich aan de achterkant bevindt. In 2005 is er door de ‘Vrienden Friedrichs Orgel’ begonnen met het organiseren van orgelconcerten.

Voor meer foto’s en informatie over kerk en orgel: www.hanstewinkel.nl

 'Filmpje met uitleg m.b.t. gedenkraam Oosterkerk door Herman Onnink' klik hier

Zuiderkerk

Ludgerstraat 64

7121 EM Aalten

Modern vormgegeven rechthoekige kerk naar een ontwerp van architect W. van der Zee uit Aalten. De kerk heeft een plat dak. Rondom onder de dakrand smalle ramen, waardoor aan alle zijden daglicht naar binnen kan treden. Aan één zijde zijn langwerpige ramen, waarvoor reeksen van telkens vijf lampen hangen. Graffito van Harrie Dercksen naast de kansel, voorstellende de visvangst bij Tiberias na Jezus' opstanding. Op de achterwand van de kerkzaal is een schildering gemaakt door gemeenteleden naar ontwerp van Jan Haen. In deze schildering worden verschillende heilsfeiten symbolisch afgebeeld. In hetzelfde jaar is een beschildering aangebracht aan de buitenkant (straatzijde) van de ‘orgelbak’ naar ontwerp van Jan Haen over Mozes bij de brandende braambos. Deze ‘orgelbak’ is een naar buiten uitstekend deel van een kerkwand waarvoor zich aan de binnenzijde het orgel bevindt.

De kerk werd in 1965 in gebruik genomen.

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates