De oorsprong van Advent
Adventsmanifestatie 2017
CHRISTMETTE

SOLIDARITEITSKAS 2017 PG Aalten

Solidariteitskas logoLR250Voor gemeenten – dóór gemeenten: kansen zien en benutten.  

Dat motto is de basis van het werk van de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk beheert. De Commissie krijgt aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen financieren of die om andere redenen tijdelijk hulp nodig hebben.

Lees meer: SOLIDARITEITSKAS 2017 PG Aalten

De dilemma’s van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

INDLR250INSPIRATIE & ONTMOETING

De dilemma’s van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Hoe ‘goed doen’ soms de randen van de maatschappelijke discussie over vreemdelingen raakt.

Lees meer: De dilemma’s van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Afscheid ds. Marten Jan Kooistra

Slider Marten JanMet een afscheidsreceptie en een kerkdienst heeftde gemeente van de PG Aalten ds. Marten Jan Kooistra uitgezwaaid en bedankt voor de mooie en productieve tijd, die wij in Aalten samen mochten ervaren. Ook was hij lid van een paar commissies, o.a. KerkVenster. Voor KerkVenster was hij hoofdredacteur van de website en bestuurslid namens de kerkenraad van PG Aalten.

Lees meer: Afscheid ds. Marten Jan Kooistra

Pastoraal werk

Gerry Zemmelink LR 250

Het verheugt ons om te kunnen melden, dat per 1 september a.s. mw. drs. G. Zemmelink tijdelijk het pastorale werk in de wijk Barlo/Dale zal gaan verzorgen.

Zij zal dit gaan doen totdat er een nieuwe predikant is beroepen. In de dienst van zondag 3 september a.s. zal zij worden voorgesteld aan de gemeente. Wij zijn erg blij dat mw. drs. G. Zemmelink dit werk wil gaan doen, en wensen haar alle goeds hierbij.

Namens de kerkenraad, Gerard Helmink, voorzitter

Kopij inleveren voor website en blad

Redactie LR250De tijden veranderen en als het tij keert, verzet men de bakens.

Ook voor het inleveren van de kopij voor KerkVenster is dit aan de orde. Vanaf dit nummer kan de kopij ingeleverd worden in Word 2010 of hoger. Word 97 is dusdanig verouderd, dat dit problemen op kan leveren tijdens het verwerken van de tekst.

Lees meer: Kopij inleveren voor website en blad

Pagina 4 van 20

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates