Samen aan de slag
Een kennismaking met Netty Hengeveld
‘Toeval is Gods manier om anoniem te blijven’ - Albert Einstein

Prijswinnaars puzzel Paasnummer

Snap 2017.04.23 10h35m40s 040

Anouk Kraaijenbrink lost graag woordzoekers op en had de oplossing van onze puzzel meteen in het eerste weekend al klaar. Samen met haar opa is ze naar het kantoor van KerkVenster gefietst om de kaart in de brievenbus te doen. Ze is zo trots dat ze nu heeft gewonnen en is erg blij met de tekenspullen en de cadeaubon.
Astrid te Winkel is een bekende inzender bij KerkVenster. Als één van weinigen heeft ze beide oplossingen van de puzzels ingezonden.
Met het uitzoeken van de Paaswensen is ze geholpen door haar zoon, die het fijn vindt om dat op de computer uit te zoeken. KerkVenster heeft haar dan ook verrast met een grote slagroomtaart, waar het hele gezin van mee kan genieten.

Lees meer: Prijswinnaars puzzel Paasnummer

Nieuw omzien naar elkaar, nieuwe activiteiten!

enqueteBeste mede PKN-Aalten leden,
Nieuw omzien naar elkaar, nieuwe activiteiten!
Zoals je misschien begrepen hebt, willen wij in onze gemeente nieuwe activiteiten ontwikkelen voor verschillende doelgroepen. Dit op verzoek van de kerkenraad om te zoeken naar nieuwe vormen van gemeente zijn. Het zal er vooral om gaan de onderlinge betrokkenheid te intensiveren. 
Lees meer: Nieuw omzien naar elkaar, nieuwe activiteiten!

Invulling personele bezetting, visie 2022

Nieuw teamVerslag van de vergadering van de Kleine Kerkenraad (KK) van de Protestantse Gemeente Aalten van dinsdag 28 maart 2017.
Opening:
Onze nieuwe voorzitter Gerard Helmink heet iedereen welkom en opent de vergadering met het lezen van een gedeelte gebaseerd op Psalm 139:14 en gaat daarna voor in gebed.
Informatie en mededelingen.

Kerkbalans PGA 2017

kerkbalans positieve inspanning loontDe voorlopige opbrengst van de kerkbalans 2017 ligt op € 686.000,- in de begroting voor het jaar 2017 werd een bedrag van € 680.000 opgenomen. De begroting wordt gehaald, mede dank zij de vele vrijwilligers die de enveloppen weggebracht en daarna opgehaald hebben. In het jaar 2016 was de opbrengst echter aanzienlijk hoger € 714.299,- destijds werd in de begroting van het jaar 2016 € 712.000 opgenomen als verwachte toezegging.

Lees meer: Kerkbalans PGA 2017

Mantelzorgcafé in Aalten en Dinxperlo

Mantelzorg-vergoeding-1Tref- en informatiepunt voor mantelzorgers
 Op dinsdagochtend 11 april is er weer een bijeenkomst van het Mantelzorgcafé.
Deze keer kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten in 
’t Noorden’, Lichtenvoordsestraatweg 44 in Aalten, van 10.30 – 12.00 uur.
Lees meer: Mantelzorgcafé in Aalten en Dinxperlo

Pagina 6 van 19

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates