Afscheid nemen bestaat niet

KooistraBeste gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Aalten, vrijdag 8 september beleefden we een hartverwarmende receptie en zondag 10 september nam ik afscheid in een prachtige en inspirerende diens in de Zuiderkerk. Vrijdag werden we in een mooi versierde huifkar rondgereden en getrakteerd op een goed georganiseerde ontspannen, gevarieerde en ludieke avond. Elizabeth, onze kinderen en ik kijken er met heel veel plezier op terug. We hebben genoten van de overweldigende belangstelling, de vele warme en hartelijke woorden die op allerlei manieren tot ons kwamen.
Lees meer: Afscheid nemen bestaat niet

Deurcollecte zondag 22 oktober

Moesson AzieDe deurcollecte op zondag 22 oktober zal bestemd zijn voor overstromingen in Azië. Hevige moessonregens veroorzaakten in Azië grote overstromingen. In Nepal, Bangladesh, Myanmar en India vielen zeker 1200 doden en 40 miljoen mensen zijn getroffen. Vier leden van het Christelijk Noodhulpcluster te weten Woord en Daad, Red een kind, Tear en ZOA slaan de handen ineen en bieden hulp.
Lees meer: Deurcollecte zondag 22 oktober

Stadskoor Bredevoort: Let's say goodbye with a smile dear...

Ans KolenbranderSinds 2007 is Ans Kolenbrander de dirigente van het Stadskoor Bredevoort. 
Nu heeft zij na veel wikken en wegen  besloten een andere weg in te slaan en afscheid te nemen van het Stadskoor. We kijken terug op een heel goede tijd waarin we als koor zijn gegroeid en veel van haar hebben geleerd. In haar afscheidsconcert zal afscheid nemen in vele talen - maar steeds a capella en vierstemmig - worden bezongen.
Lees meer: Stadskoor Bredevoort: Let's say goodbye with a smile dear...

Pastoraal kerkelijk werker wijk Lintelo

Netty Hengeveld LR250Beste gemeenteleden,
Graag brengen wij u op de hoogte van het volgende:
Na het vertrek van Marieke Andela, hebben wij gezocht naar een invulling van het pastorale werk in
wijk Lintelo. We zijn erg blij dat Wilma Onderwaater deze taak tijdelijk op zich wilde nemen, naast haar taken in de wijk Barlo-Dale.
Van te voren hebben wij hier duidelijke afspraken over gemaakt. Vanwege de extra belasting voor haar, zou dit voor een beperkte periode zijn, met als uiterste einddatum 1-10- 2017.
Wilma zal dus per 1-10- 2017 haar functie als pastoraal kerkelijk werker in wijk Lintelo beëindigen.

Lees meer: Pastoraal kerkelijk werker wijk Lintelo

Wat is jouw verhaal?

Snap 2017.09.22 14h08m27s 012 Aankomende zondag is de startzondag met dit jaar als thema: ‘Wat is jouw verhaal?’
Wij willen net als vorig jaar de activiteiten van deze morgen afsluiten met het gezamenlijk gebruiken van een maaltijd die we zelf meebrengen, dit betekent dat je, als je wilt, wat meeneemt voor jezelf en iets om te delen, zodat er een gevarieerde tafel ontstaat. U kunt dit voor de dienst inleveren bij onze vrijwilligers, er is wel een koeling aanwezig maar geen mogelijkheid om iets op te warmen. Vooraf is er vanaf 09.30 uur,net als anders, al mogelijkheid om elkaar te begroeten bij een kopje koffie.
Lees meer: Wat is jouw verhaal?

Pagina 7 van 19

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates