Samen aan de slag
Een kennismaking met Netty Hengeveld
‘Toeval is Gods manier om anoniem te blijven’ - Albert Einstein

Ds. Aja Yntema stopt

ds yntema LR250Na er heel lang over nagedacht te hebben, heb ik besloten per 1 augustus 2017 vervroegd emeritaat aan te vragen. Het werk in de gemeente wordt steeds meer, doordat er steeds minder predikanten zijn en mijn lichaam protesteert daar steeds meer tegen en raakt steeds verder overbelast. Mede op aanraden van specialisten heb ik de beslissing genomen.
Lees meer: Ds. Aja Yntema stopt

Passie

Projectkoor LR250Wie is uw nieuwe cantor organist? In één van de laatste nummers van ‘KerkVenster’ staat een interview met mij, Harry van Wijk. Maar graag zou ik me ook op een hoorbare, muzikale manier aan u voor willen stellen. Dat doe ik natuurlijk al tijdens de repetities van de cantorij en tijdens de kerkdiensten, en ik zou dat op een nog uitgebreider manier willen doen met de muziekavond ‘Passie in de Oude Helena’, op 19 maart en met een orgelconcert op 1 april
Lees meer: Passie

Bijzondere Diensten en Samen Eten

Biddag 2017LR250Op 1 maart is er 19.30 uur een stilteviering om stil te staan bij het begin van de 40-dagentijd, de voorbereiding voor Pasen. Op 8 maart is er Samen Eten. Graag op tijd opgeven, uiterlijk maandag 6 maart. Die dag is het ook Biddag voor Gewas en Arbeid, we vieren dat in de kerk met een dienst die  begint om 19.30 uur. 

De vraag naar goed en kwaad

G.H.-Stuart LR250Lezing door dr. G.H. Cohen Stuart over het onderwerp: De strijd tussen goed en kwaad.
Het mensbeeld bij Paulus en het vroege Jodendom.                          
De vraag naar goed en kwaad.
Al vele eeuwen worstelt de mensheid met de vraag, hoe het komt dat we als mens regelmatig falen in ons verlangen het goede te doen. Wat brengt ons ertoe de verkeerde keuze te maken? Heel lang hebben theologen gezegd, dat het rabbijnse mensbeeld en dat van Paulus in dit opzicht lijnrecht tegenover elkaar staan. Het verrassende is echter dat bij dieper onderzoek is gebleken, dat juist het vroeg rabbijnse denken ons kan helpen achterhalen, wat Paulus eigenlijk heeft willen zeggen. De ingewikkelde Paulinische gedachtegang wordt duidelijker en begrijpelijker als je deze in de juiste context plaatst.
Lees meer: De vraag naar goed en kwaad

Passie

Harry van Wijk met koorWie is uw nieuwe cantor organist? In één van de laatste nummers van ‘Kerkvenster’ staat een interview met mij, Harry van Wijk. Maar graag zou ik me ook op een hoorbare, muzikale manier aan u voor willen stellen. Dat doe ik natuurlijk al tijdens de repetities van de cantorij en tijdens de kerkdiensten, en ik zou dat op een nog uitgebreider manier willen doen met de muziekavond ‘Passie in de Oude Helena’, op 19 maart en met een orgelconcert op 1 april.
Zie hiervoor de poster elders in dit blad.
Lees meer: Passie

Pagina 8 van 19

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates