Pastoraal werk

Gerry Zemmelink LR 250

Het verheugt ons om te kunnen melden, dat per 1 september a.s. mw. drs. G. Zemmelink tijdelijk het pastorale werk in de wijk Barlo/Dale zal gaan verzorgen.

Zij zal dit gaan doen totdat er een nieuwe predikant is beroepen. In de dienst van zondag 3 september a.s. zal zij worden voorgesteld aan de gemeente. Wij zijn erg blij dat mw. drs. G. Zemmelink dit werk wil gaan doen, en wensen haar alle goeds hierbij.

Namens de kerkenraad, Gerard Helmink, voorzitter

Kopij inleveren voor website en blad

Redactie LR250De tijden veranderen en als het tij keert, verzet men de bakens.

Ook voor het inleveren van de kopij voor KerkVenster is dit aan de orde. Vanaf dit nummer kan de kopij ingeleverd worden in Word 2010 of hoger. Word 97 is dusdanig verouderd, dat dit problemen op kan leveren tijdens het verwerken van de tekst.

Lees meer: Kopij inleveren voor website en blad

Fietstocht wijk 2 PG Bredevoort

Fietstocht PGB LR250Wijk 2 heeft in goede navolging van wijk 1 een fietstocht gehouden in de ommelanden van Bredevoort. We vertrokken richting Klooster en kwamen via de Haart weer terug. Onderweg waren er verschillende stops, waar we een kennismakingsspel deden, uitleg kregen over de gronden van de diaconie en bij de laatste stop hebben we met elkaar gesproken over hoe een goede kerktaart er uit moet zien.

Lees meer: Fietstocht wijk 2 PG Bredevoort

Diaconalia

Logo Diaconie LR 250Het afgelopen halfjaar heeft de diaconie van Bredevoort een extra gift ontvangen van € 200,00, waarvoor onze hartelijke dank.
Tevens geven we u een overzicht van de collecte-afdrachten:
Kerk in Actie -Kinderen in de knel adventstijd 2016 t/m 1 januari 2017: € 1.000.
Werelddiaconaat: € 200,00 (collecte € 82,23).
Voedselbank: € 200,00 (collecte € 104,65).
Lees meer: Diaconalia

Het is weer zo ver

Kampweek 2017 3 LR250De immer populaire kampweken, georganiseerd door de recreatiecommissie, zijn weer gestart. Zaterdag 8 juli jl. was het vertrek van de eerste groep. Het plein voor de Zuiderkerk stond weer boordevol auto’s, fietsen en vooral uitzwaaiende ouders, grootouders en andere belangstellenden. Zelfs een overbuurvrouw wilde niets van het spektakel missen en keek vanaf haar balkon toe hoe de kinderen werden toegesproken door de leiding. Een andere buurman/buurvrouw had een groot bord op het balkon opgehangen om de groep veel succes te wensen.

Lees meer: Het is weer zo ver

Pagina 9 van 19

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates