IXI start nieuwe activiteiten

IXI ontwerp LR250Verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad van 27 juni 2017

Gerard Helmink opent de vergadering met het lezen van 1 Petrus 5:7, waarna hij voorgaat in gebed.

Vacature predikant
De beroepingscommissie wordt op korte termijn geïnstalleerd en Riemer Faber is hiervoor consulent. De commissie zal aan de hand van de door de grote kerkenraad vastgestelde profielschets een advertentietekst opstellen. Na vaststelling van de tekst door de kleine kerkenraad wordt deze geplaatst op diverse websites.

Lees meer: IXI start nieuwe activiteiten

Pastoraal werker Aalten

vacatureDe Protestantse Gemeente te Aalten is op zoek naar een pastoraal werker (0,3 fte)

Klik hier voor de volledige vacaturetekst (pdf). 
Informatie en reageren

Voor nadere informatie over de vacature kan contact worden opgenomen met  Jan Hordijk, tel. 0543-475719.

Lees meer: Pastoraal werker Aalten

Pieter de Boer onderscheiden

Foto Pieter de BoerZondag 11 juni jl. ontving Pieter de Boer uit handen van Jan van Schijndel de zilveren PKN penning voor zijn jarenlange inzet voor de kerk. Tijdens een feestelijke kerkdienst werd afscheid genomen van vijftien mensen die binnen de Aaltense protestantse kerkgemeenschap een functie vervuld hebben.
Lees meer: Pieter de Boer onderscheiden

Fietsenhok Zuiderkerk weg

IMG 0231Het duurde wat langer dan de bedoeling was, maar nu is het zover. Nadat de asbest verwijderd was, konden eindelijk het fietsenhok en de oude berging bij de Zuiderkerk gesloopt worden. Nu  ook het struikgewas achter deze bebouwing weggehaald is, wordt pas goed duidelijk hoeveel ruimte er nog achter de kerk is.
Lees meer: Fietsenhok Zuiderkerk weg

Verslag van de grote kerkenraad

predikant-vacature LR250Gerard Helmink begint de vergadering met het lezen van een Psalm en daarna een gebed.
Goedkeuring en vaststelling van de jaarrekening 2016 van de Protestantse Gemeente te Aalten.
Er is meer ontvangen dan aanvankelijk werd begroot. Desondanks zien we een terugloop t.o.v. 2015.De jaarrekening wordt goedgekeurd door de grote kerkenraad.

Lees meer: Verslag van de grote kerkenraad

Pagina 10 van 19

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates