De oorsprong van Advent
Adventsmanifestatie 2017
CHRISTMETTE

Bijzondere Diensten en Samen Eten

Biddag 2017LR250Op 1 maart is er 19.30 uur een stilteviering om stil te staan bij het begin van de 40-dagentijd, de voorbereiding voor Pasen. Op 8 maart is er Samen Eten. Graag op tijd opgeven, uiterlijk maandag 6 maart. Die dag is het ook Biddag voor Gewas en Arbeid, we vieren dat in de kerk met een dienst die  begint om 19.30 uur. 

De vraag naar goed en kwaad

G.H.-Stuart LR250Lezing door dr. G.H. Cohen Stuart over het onderwerp: De strijd tussen goed en kwaad.
Het mensbeeld bij Paulus en het vroege Jodendom.                          
De vraag naar goed en kwaad.
Al vele eeuwen worstelt de mensheid met de vraag, hoe het komt dat we als mens regelmatig falen in ons verlangen het goede te doen. Wat brengt ons ertoe de verkeerde keuze te maken? Heel lang hebben theologen gezegd, dat het rabbijnse mensbeeld en dat van Paulus in dit opzicht lijnrecht tegenover elkaar staan. Het verrassende is echter dat bij dieper onderzoek is gebleken, dat juist het vroeg rabbijnse denken ons kan helpen achterhalen, wat Paulus eigenlijk heeft willen zeggen. De ingewikkelde Paulinische gedachtegang wordt duidelijker en begrijpelijker als je deze in de juiste context plaatst.
Lees meer: De vraag naar goed en kwaad

Passie

Harry van Wijk met koorWie is uw nieuwe cantor organist? In één van de laatste nummers van ‘Kerkvenster’ staat een interview met mij, Harry van Wijk. Maar graag zou ik me ook op een hoorbare, muzikale manier aan u voor willen stellen. Dat doe ik natuurlijk al tijdens de repetities van de cantorij en tijdens de kerkdiensten, en ik zou dat op een nog uitgebreider manier willen doen met de muziekavond ‘Passie in de Oude Helena’, op 19 maart en met een orgelconcert op 1 april.
Zie hiervoor de poster elders in dit blad.
Lees meer: Passie

Nieuwe voorzitter!

Gerard HelminkLR250In de vergadering van 27 september 2016 heeft de kleine kerkenraad het moderamen gemachtigd om langs de voorgestelde werkwijze een nieuwe voorzitter te zoeken als opvolger van Jan Heideman.
De kerkenraad is verheugd te kunnen meedelen  dat Gerard Helmink bereid is gevonden zijn kwaliteiten  en energie in te zetten als voorzitter van onze gemeente. Als lid van de kleine kerkenraad heeft Gerard de ontwikkelingen van de laatste jaren meegemaakt en kunnen we met hem als voorzitter verder op de ingeslagen weg.

Lees meer: Nieuwe voorzitter!

HOE VERGAAT HET DS. KLAAS DE LANGE?

Klaas de LangeLR250

Het is inmiddels al 2,5 jaar geleden dat Klaas de Lange de mooie woning aan de Ludgerstraat verruilde voor een appartement in Amsterdam West. Hoe is het hem en zijn vrouw vergaan in de grote stad? Hoe probeert hij de pioniersplek vorm te geven en welke resultaten mocht hij sindsdien boeken?  
Een pioniersplek is een vernieuwende vorm van kerk-zijn, die aansluit bij de veranderende cultuur binnen onze maatschappij en die allereerst gericht is op mensen die het evangelie niet kennen en niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk. Deze omschrijving past bij het pionierswerk waarmee ds. Klaas de Lange in september 2014 is begonnen in Amsterdam Nieuw-West, een stadsdeel dat ruim 140.000 inwoners telt met grote culturele verschillen.

Lees meer: HOE VERGAAT HET DS. KLAAS DE LANGE?

Pagina 10 van 20

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates