Een nieuw leven voor de Oosterkerk?

Oosterkerk 10-1-18LR250Het besluit om afscheid te nemen van de Oosterkerk was niet eenvoudig. Het gebouw heeft lange tijd een belangrijke rol gespeeld in het kerkelijk en maatschappelijk leven van Aalten en werd gekoesterd. De Protestantse Gemeente wil het echter niet zomaar in de markt zetten en meegeven aan de hoogste bieder.

Lees meer: Een nieuw leven voor de Oosterkerk?

Vanuit de kerkenraad Bredevoort

Omroep GelderlandLR250Ontbinding stichting Restauratiefonds

De onlangs ingezette ontbindingsprocedure voor de stichting Restauratiefonds is afgerond en de opheffing van de stichting is hiermee voltooid.

Lees meer: Vanuit de kerkenraad Bredevoort

Kerk op de schop

Kerk2025 LR250Kerk op de schop: reorganisatie van de PKN in Gelderland
Voor veel gemeenteleden is het bestuur van de kerk een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Logisch, het kerkelijk leven speelt immers in de eigen gemeente; daar leven mensen met elkaar als ‘broeders en zusters in de Heer’, dáár komen ze samen rond woord en sacrament. Maar bij het christelijk geloof behoort ook het besef dat ‘de kerk wereldwijd’ lichaam van Christus is.

Lees meer: Kerk op de schop

Nieuw in Stegemanhof:

Broodmaaltijd-LR250Gratis heerlijke broodmaaltijd en weeksluiting op elke eerste zaterdag van de maand.

Aan het begin van dit nieuwe jaar is er in het Grand Café van Stegemanhof een nieuw initiatief opgestart. Voortaan is iedereen op elke eerste zaterdag van de maand van harte welkom voor een heerlijke broodmaaltijd.

Lees meer: Nieuw in Stegemanhof:

PG Bredevoort gaan weer Samen Eten

indonesisch kokenLR250Op 14 februari is er weer Samen Eten in ‘t Koppelhuis. Het gerucht gaat dat er Indonesisch wordt gekookt. Aanmelden zoals altijd bij de beheerder, de koster of de predikant, uiterlijk tot en met maandag 12 februari.

Pagina 2 van 19

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates