Samen aan de slag
Een kennismaking met Netty Hengeveld
‘Toeval is Gods manier om anoniem te blijven’ - Albert Einstein

Visitatie 2016 Aalten

VisitatieUitnodiging voor gemeenteleden

Op dinsdag 22 maart 2016 komt het Regionaal College voor Kerkvisitatie een bezoek brengen aan onze kerkelijke gemeente.
Wat houdt dit in: In onze kerkorde kennen we colleges van visitatie, die zich bezig houden met ambtelijke bezoeken aan gemeenten vanuit de regionale of landelijke kerk.

Lees meer: Visitatie 2016 Aalten

Vacatures

vrijwilliger.png LR 250Elke commissie is waarschijnlijk vroeg of laat op zoek naar nieuwe leden.  KerkVenster is de uitgelezen mogelijkheid om uw vacature te plaatsen.  Bovendien kan de vacature ook op de website worden geplaatst.

Lees meer: Vacatures

Wereldgebedsdag

kinderengaanvoor.jpgLR250De eerste vrijdag van maart is het Wereldgebedsdag. Een wereldgebeurtenis!

Het zoeken van het contact met God, het uitspreken van onze dankbaarheid, vragen en zorgen, het gaat écht de wereld rond, ieder jaar opnieuw.
Want wat dit zo speciaal maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden. Een bijzondere estafette, een estafette van liefde!

Lees meer: Wereldgebedsdag

Iconen

Iconen.jpgLR250Eeuwigheid, hier en nu 
Pastor Jos Droste

Hebben iconen voor u ook iets mystieks? De kleuren, de blik van de figuren, de aureool rond het hoofd. Het zijn geen gewone plaatjes van heiligen, er moet meer achter zitten. Maar wat?
In onze westerse kerkelijke traditie kennen we geen iconen; in de Russisch- en Grieks-orthodoxe kerkelijke tradities nemen ze een belangrijke plaats in. Vreemd dat wij zo weinig weten van die christelijke zusterkerken.

Lees meer: Iconen

Rapport werkgroep gebouwen beschikbaar

Rapport gebouwen 2.jpgLR250
Het ‘Rapport werkgroep gebouwen’ is gereed en te bekijken via deze site. Klik hier om te  downloaden. Het rapport is ook te verkrijgen via het kerkelijk bureau, op te halen tijdens de openingstijden.

Op dinsdag 24 november 2015 worden de bevindingen uit het rapport aan de gemeente gepresenteerd tijdens een gemeenteavond. Deze avond wordt gehouden in de Zuiderkerk om 20.00 uur. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Hieronder volgt een artikel van Wilma Winkelhorst als voorzitter van de werkgroep gebouwen.

Lees meer: Rapport werkgroep gebouwen beschikbaar

Pagina 17 van 19

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates