Ze zijn er weer.
Start Kampweken 2017

Oproep voor ‘goede buren’ bij de startzondag

startzondagHoewel we nog middenin het voorjaar zitten en hopelijk nog een mooie zomer voor de boeg hebben, wordt er toch ook al weer nagedacht over de activiteiten in het volgende seizoen en met name over de startzondag. Dit jaar zullen we het nieuwe kerkelijk seizoen starten op zondag 27 september met één gezamenlijke kerkdienst in de Zuiderkerk.
Het landelijke thema voor de startzondag is dit jaar ‘goede buren’. Een prachtig thema waar wij in Aalten ook graag vorm aan willen geven.

Lees meer: Oproep voor ‘goede buren’ bij de startzondag

Verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad van dinsdag 28 april 2015

Ashampoo Snap 2014.11.19 22h01m39s 002 Opening
Jan Heideman heet iedereen welkom en opent de vergadering met het lezen van Lied 290 ‘Het licht van Pasen’. Hierna gaat hij ons voor in gebed. Sprong naar de Toekomst
Onder dit agendapunt worden de vorderingen van de diverse adviesgroepen gemeld en steeds een stand van zaken  gegeven.

Lees meer: Verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad van dinsdag 28 april 2015

Pagina 17 van 17

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates