Oude Helena in 3D
De beste Joe Cocker tribute in de Zuiderkerk

Verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad van dinsdag 28 april 2015

Ashampoo Snap 2014.11.19 22h01m39s 002 Opening
Jan Heideman heet iedereen welkom en opent de vergadering met het lezen van Lied 290 ‘Het licht van Pasen’. Hierna gaat hij ons voor in gebed. Sprong naar de Toekomst
Onder dit agendapunt worden de vorderingen van de diverse adviesgroepen gemeld en steeds een stand van zaken  gegeven.

Lees meer: Verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad van dinsdag 28 april 2015

Pagina 20 van 20

 Kerkenraad 
 Diaconie 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB   Algemeen PGB
  Identiteitsverklaring PGA   Gemeentediaconaat
  Beleidsplan PGA   Sociaal diaconaat
  Colofon PGA   Kerkradio
  Colofon PGB   MDW
  Oecumenica   Pachtgronden
  Rapport Toekomst PGA   Vakanties
  Stuurgroep toekomst PGA
  Plaatselijke regeling PGA
 
   
   
   Links
    Landelijke PKN
    PG Bredevoort
    Overige links
    Opmerkelijke websites
   
   
   
   
   
   
 Kerkrentmeesters   Jongeren 
  Algemeen PGA   Algemeen PGA
  Algemeen PGB    Algemeen PGB
  Archief PG Aalten   Jeugdraad PGA
  Gebouwen    LeF diensten PGA
  Kerkelijk bureau PGA   N-joy PGA
  Vrijwilligers   It's4U2 PGA
  Ledenadministratie PGB   Catechese
  Collectemunten   Kinderdiensten
  Pachtgronden   Kampweken PGA
  Kerkbalans   X-player PGB
  Oppasdienst
  Kindernevendienst
  Welkomdienst
Free business joomla templates