Nog eens zal Hij verschijnen…

Oosterkerk, avonddienst zondag 27 januari

‘Nog eens zal Hij verschijnen als richter van ’t heelal…’ zijn bekende woorden uit het adventslied ‘Hoe zal ik u ontvangen…’ (gez. 117: 7 in het Liedboek voor de kerken).  Het is een vertaling van het lied van Paul Gerhardt ‘Wie soll ich dich empfangen…’. In het nieuwe Liedboek treffen we in de vertaling van Sytze de Vries de woorden aan: ‘Hij komt, Hij komt, uw koning…’ (lied 441: 9).

Op een van de bijeenkomsten van de Bijbelstudiegroep waaraan ik deelneem werd de opmerking gemaakt dat er maar weinig aandacht in de kerk is voor de komst van Jezus. Men doelde daarbij niet op de geboorte van Jezus in Bethlehem, maar op wat twee mannen in witte kleren vertelden aan de apostelen na zijn hemelvaart: Jezus zal op dezelfde wijze komen als ze hem naar de hemel hebben zien weggaan.

Ik heb toegezegd dat ik in een kerkdienst aan dit thema aandacht wil schenken. Mijn bedoeling is om dat te doen in de Oosterkerk in de avonddienst van zondag 27 januari. Ook hier geldt: in de beperking toont zich de meester. Want er wordt in het Nieuwe Testament op verschillende plaatsen over deze tweede komst van Jezus gesproken. Ik wil mij in de uitleg vooral beperken tot wat Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 4: 13-18. De Heer zal uit de hemel neerdalen en wij zullen worden weggevoerd op de wolken, de Heer tegemoet in de lucht.

In de verkondiging wil ik proberen weer te geven wat Paulus met deze woorden bedoelt te zeggen. Dit is namelijk een van de gedeeltes in de Bijbel die tot nogal uiteenlopende visies heeft geleid. Maar ik heb het altijd een uitdaging gevonden om wat dieper in te gaan op niet alledaagse teksten uit de Bijbel. Ze kunnen soms op verrassende wijze ons geloof in onze Heer verdiepen.

ds. Gerhard ter Maat