Meer dan zingen

Cantorij Aalten

De Cantorij Aalten bestaat uit ongeveer 30 zangers en zangeressen die wekelijks met veel plezier repeteren.
De cantorij onderscheidt zich van andere koren door haar liturgische functie: De cantorij
treedt niet op in een kerkdienst, maar neemt deel aan het geheel van de liturgie.

De cantorij zingt bij diverse diensten: Zowel ‘gewone’ erediensten, alsook vespers en cantatediensten.
Het repertoire van de cantorij is divers: Werken van Bach, Mendelssohn en Rutter, liederen
uit Iona en Taizé, zettingen bij het Liedboek voor de kerken en het Liedboek: Zingen en bidden in huis en kerk.
Alles staat ten dienste van de liturgie!
Tijdens de wekelijkse repetities worden vele noten gekraakt en wordt er met veel plezier gezongen.
Niet alleen de noten krijgen aandacht, maar (vooral ook) de muziek áchter de noten. Uiteraard
is er ook aandacht voor het gebruik van de stem en voor de koorklank als geheel.

Wilt u meezingen met de cantorij en kunt u wekelijks op de donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur repeteren?
Neem dan contact op met Harry van Wijk, onze cantor (Tel. 06 25126243; Email harry@harryvanwijk.nl)
Kom gerust eens een avondje kennismaken! Zie http://www.harryvanwijk.nl/