Harapan Baru Aalten

Het bestuur van Harapan Baru Aalten wil graag de Protestante Gemeente Aalten hartelijk bedanken voor de onlangs ontvangen gift: de opbrengst van de collectes tijdens de wijkdagen in IJzerlo en Lintelo.

Eerder dit jaar mochten we ook al enkele giften ontvangen.

Hiermee kan oud-Aaltenaar Nick Rensink met zijn organisatie Harapan Baru Lombok (HBLI) op het eiland Lombok in Indonesië verschillende mensen met een beperking of in diepe armoe weer nieuwe hoop (dat is de betekenis van harapan baru) geven. Dat doet hij door hen training aan te bieden op het gebied van beroeps- en levensvaardigheden en ze te ondersteunen bij het opzetten van micro-ondernemingen.

Zo heeft HBLI in 2017 bijvoorbeeld 22 personen kunnen begeleiden bij het opzetten van een eigen bedrijfje, waardoor ze nu zichzelf kunnen redden, heeft men 6 personen door het geven van Engelse les kunnen opleiden voor werk in de horeca en zijn aan 8 mensen ondersteuning geboden bij het opzetten van een kippenboerderijtje, waardoor ze nu in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dit alles dankzij donaties en giften zoals nu van de kerk.

Ook in 2018 zal HBLI onverminderd doorgaan met het werk om mensen met een handicap of in armoedige omstandigheden leven uitzicht op een beter bestaan te geven.

Op de website www.harapan-baru.com kunt U meer lezen over het werk van HBLI.

 

Het bestuur van Harapan Baru Aalten Nederland.