Minder liturgische diensten

Verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad op 22 mei 2018.

Gerard Helmink opent de vergadering van de kleine kerkenraad met de overdenking ‘als Pasen en Pinksteren vallen op één dag’, waarna hij voorgaat in gebed.

Voortgang vacature predikant

De beroepingscommissie heeft een vervolggesprek gehad met de kandidaat en tevens is er  met hem en het team van predikanten en kerkelijk werkers een gesprek geweest. De kandidaat is ook nog in gesprek met een andere gemeente. We wachten verdere berichten af en hopen hier op korte termijn meer duidelijkheid over te geven.

Voortgang gebouwen

De groep Oude Helenakerk heeft een plan ontwikkeld voor een mogelijke exploitatie in eigen beheer van zowel Elim als de Oude Helenakerk. Dit plan wordt binnenkort gepresenteerd aan de kerkrentmeesters. Zij zullen dit meenemen in de verdere besluitvorming over beide gebouwen. Daarnaast is er binnenkort een afspraak met een architectenbureau in verband met het herbestemmingsonderzoek van de Oude Helenakerk. Het architectenbureau onderzoekt welke mogelijkheden er zijn en welke (bouwkundige) aanpassingen noodzakelijk zijn om de Oude Helenakerk te gebruiken voor meerdere doeleinden. Wat betreft de Oosterkerk  zijn er op dit moment geen verdere ontwikkelingen.

Het eventueel samenvoegen van twee liturgische diensten tot één liturgische dienst per week

Tijdens de vergadering van de grote kerkenraad van 15 mei is dit voorstel in de klankbordgroepen van de verschillende wijken besproken. Alle klankbordgroepen gingen  akkoord met het voorstel. Dit zou betekenen dat vanaf 1 januari 2019 de ene week ‘s ochtends een liturgische dienst plaats vindt in de Oude Helena kerk en de andere week in de Oosterkerk. In de volgende grote kerkenraad zal er een formele stemming plaatsvinden.

Overige zaken

In juni zal, tijdens een extra vergadering van de kleine kerkenraad, door het predikantenteam de toekomstvisie van onze gemeente worden gepresenteerd.

We zijn blij dat Annet Somsen de vacature van tweede scriba wil gaan invullen.

De startzondag zal plaatsvinden op zondag 23 september met als thema: Een goed gesprek

Afsluiting

Gerard Helmink sluit de vergadering.