Op zoek naar ouderlingen

In onze gemeente zijn heel veel mensen actief in het pastoraat, meer dan er in het boekje staan. Er worden elk jaar heel wat bezoeken aan ouderen en zieken gebracht, kerstpakketten rondgebracht en nieuw-ingekomenen bezocht. Veel van dit werk wordt door anderen dan ouderlingen gedaan. Wij hebben nu ook nog twee pastoraal ouderlingen, van wie één dit jaar en de ander het jaar erna ophoudt. Ook hebben we één ouderling speciaal voor rouw- en trouwdiensten, die verder niet de kerkenraad bezoekt of tijdens diensten ouderling van dienst is. De taken die een ouderling vroeger had, zijn door het aanstellen van deze ouderling en wijkcoördinatoren wat verlicht, maar we hebben nog steeds ouderlingen nodig voor de kerkdiensten, de kerkenraad en wat bezoekwerk. U begrijpt waar dit naartoe gaat.

De komende tijd gaan wij mensen benaderen en vragen of ze een periode pastoraal ouderling willen zijn. Dat betekent in de eerste plaats ouderling van dienst zijn in de kerk en in rouw- of trouwdiensten, de vergaderingen van het pastorale team en de kerkenraad bijwonen en bezoekwerk doen. Dat laatste kan meer of minder zijn, het hangt ervan af hoe de taken verdeeld worden. Wilt u maar één van die dingen doen, dan zijn we daar ook blij mee. Voelt u zich nu al geroepen, neem dan contact op met Ada Endeveld, Diny Luimes of Coby Navis.

Ada Endeveld