Protestante Bezoekdienst

De bezoekdienst heeft een belangrijke functie in onze gemeente. Zij organiseert het bezoek in de wijk, het bezoek in verpleeg- en verzorgingshuizen, de attenties bij Kerst en Pasen voor zieken en ouderen en de kerst- en voorjaarsmiddagen voor de 70-plussers. 

‘Meeleven en omzien naar elkaar’ is het motto van de Protestantse Bezoekdienst.In elke sectie zijn medewerkers of medewerksters werkzaam. Zij krijgen de gegevens van de contactpersoon. In elke wijk zijn 2 à 3 contactdames. 

De bezoekmedewerker bezoekt gemeenteleden bij bijzondere gelegenheden en geeft namens de gemeente een attentie. Hij/ zij brengt een bezoek bij geboorte of adoptie, thuiskomst uit ziekenhuis, huwelijk en jubilea (25-, 40-, 45-, 50-, enz. jarig huwelijksjubileum) en verjaardagen. Gemeenteleden vanaf 18 jaar ontvangen bij verjaardagen van de bezoekmedewerker een verjaardagskaart. Bij verjaardagen vanaf 75 jaar bezoekt de medewerker de jarige en geeft een attentie. Ook een welkomstbezoek aan nieuw-ingekomenen van buiten de gemeente behoort tot zijn/haar taak.
Er worden per wijk kerst- en voorjaarsmiddagen georganiseerd voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder.
De bezoekmedewerkers brengen met Pasen en Kerst een attentie bij zieken en ouderen boven de 80 jaar en ook bij gemeenteleden, die in een verpleeghuis verblijven.
Aan het begin van het winterseizoen is er een contactavond voor alle medewerkers. Deze avond is om het onderlinge contact te verstevigen en als dank voor het vele werk dat er verzet wordt.

Ook de bloemendienst valt onder de bezoekdienst. Elke zondag wordt het bloemstuk uit de kerk bij een

gemeentelid gebracht, die wat extra aandacht kan gebruiken, hetzij door ziekte of andere omstandigheden.

Elk kerkgebouw heeft een eigen groep mensen, die dit verzorgt

Oosterkerk:

De wijk van ds. Wilma Onderwaater en drs. Gerrie Zemmelink en  Kleinschalig wonen Hogeveld

Contactpersoon: Hannie Ormel – Assink   e-mail adres  b.g.ormel@hotmail.com      tel. 472237

Zuiderkerk:

De wijk van  ds. Riemer Faber,  ds. Hendrik Jan Zeldenrijk en kerkelijk werker Netty Hengeveld

Kleinschalig wonen  Beth–San

Contactpersoon: Lies Kamink – ter Haar   e-mail adres  lies.kamink@kpnmail.nl      tel. 474605

Oude Helenakerk:

De wijk van ds. Wim Everts

Verpleeghuizen: Pronsweide, Vredenseweg, Den Es, de Molenberg,

Woonzorgcentrum dr Jenny, Ambthuis

Contactpersoon: Hermien Roelofse – Scholten   e-mail adres  h.roelofse@hotmail.com    tel. 471856

Bestuur:

Gerda Assink-Kruisselbrink             Bosweg 8a           tel. 472456           jan.assink@hetnet.nl

Joke Rutgers- Tolkamp                     Lage Veld 30       tel 476368            h.w.rutgers@kpnmail.nl

Hermien Roelofse – Scholten           Molenkamp 2      tel 471856            h.roelofse@hotmail.com

Thea de Witte – Voskuil                    Bongenkamp 95 tel 474695            dewittefe@live.nl