Samenwerking met buurgemeenten

Verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad van 27 maart 2018

Gerard Helmink overdenkt Jezus Koning Superstar en opent daarna met gebed.

Preekconsent

Netty Hengeveld mag nu in bijzondere diensten voorgaan. Er hoeft voor haar geen preekconsent te worden aangevraagd (de bevoegdheid om kerkdiensten te leiden in gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland). Voor Jan Willem Hengeveld is een preekconsent inmiddels aangevraagd.

Vernieuwde privacywetgeving

Een afvaardiging van het kerkelijk bureau en KerkVenster gaan naar het seminar in Zwolle, over vernieuwde privacywetgeving. De medewerkers van KerkVenster en het kerkelijk bureau zullen ook rekening moeten houden met deze vernieuwde wetgeving. Zij zullen tijdens dit seminar worden geïnformeerd over de gevolgen en veranderingen die men eventueel zou moeten toepassen in de communicatie, zowel schriftelijk als digitaal. Hier op vooruitlopend worden verhuizingen van gemeenteleden al niet meer vermeld in KerkVenster. Onder pastorale berichten wordt dit nog wel vermeld, totdat we horen dat het niet meer is toegestaan.

Beroepingscommissie predikant – voortgang

De commissie heeft een nieuwe advieslijst aangevraagd en is nog in gesprek met een kandidaat.

Gebouwen – voortgang

In de volgende uitgave van KerkVenster komt er informatie over de Oosterkerk en de Oude Helenakerk. Elders in dit nummer leest u  een verslag van de voorlichtingsavond van de SOGK in Elim.

Binnenkort wordt er gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van de Oude Helenakerk. De kerkrentmeesters hebben Architectenbureau van Hoogevest  opdracht hiervoor gegeven. Over ± zes maanden zal dit plan worden gepresenteerd.

Nieuwe scriba

Gezocht wordt nog naar een tweede scriba.

Overleg met buurgemeenten

Gerard Helmink heeft een gesprek gehad in Elim met de voorzitters van de kerkelijke buurgemeenten Bredevoort, Dinxperlo, Varsseveld en Lichtenvoorde. Dit zal nu twee keer per jaar plaatsvinden. We hebben dezelfde situaties en problemen en willen meer samenwerken. Een voorbeeld is de Top 2000 dienst die ook in Lichtenvoorde heeft plaatsgevonden. Vertegenwoordigers van Dinxperlo waren ook aanwezig bij de informatieavond van het SOGK.

Musical

De musical Jesus Christ Superstar was zeer goed georganiseerd. Het was een groot succes, een uitverkochte kerk, er zijn  650 kaarten verkocht. Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt. Er zijn al weer plannen voor volgend jaar om dit een vervolg te geven. We houden u op de hoogte.

Jeugd- en jongerenwerk

Er wordt gewerkt aan een beleidsplan om te bepalen waar we voor staan. We kunnen deze maand terugkijken op een paar prachtige diensten, denk bv. aan de kinderdienst in samenwerking met de Groen van Prinstererschool. Ook de belijdenisdienst in Zuid trok veel jongeren: goede uitstraling met een prachtig samenspel van band en orgel. Naast de goed bezochte musicals en de top 2000 diensten denken we bijvoorbeeld ook aan gospeldiensten, muziekdiensten zoals de U2 en Joe Cocker diensten. Dit spreekt vooral de mensen in de doelgroep jeugd en jongeren aan, zowel binnen als buiten onze gemeente. Onze kerk is natuurlijk toegankelijk voor iedereen

Doelgroepenpastoraat

De verschillende groepen (IXI, de Krux, enz.) organiseren de komende maanden verschillende activiteiten. Kijk voor meer informatie in KerkVenster of op de website.

 

Sluiting

Reinier Demkes sluit af met een gedicht over Pasen.

 

Gerard Helmink, voorzitter

Wim Bulsink, tijdelijk scriba